DPP

Pardubice včera hostily již IX. ročník tradiční akce Železnice Pardubice 2023. Letošní ročník se uskutečnil historicky poprvé ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice, která slaví 30. let od svého založení. Mezi stěžejní témata letošního ročníku patřily vysokorychlostní tratě (VRT) nebo například nový koncept regionálních tratí.

Pardubice se včra staly pomyslným hlavním městem v oblasti železnice. Správa železnic v současné době v Pardubicích a blízkém okolí realizuje investice v nejvyšším objemu finančních prostředků v rámci České republiky. „V této souvislosti lze uvést například přestavbu železničního uzlu Pardubice, včetně výpravní budovy nebo například zdvoukolejnění tratě směrem na Stéblovou. Jsou ale také důležitým dopravním centrem, ze kterého lze přímo cestovat do celé řady metropolí. Kromě Prahy máme přímé spojení s Berlínem, Hamburkem, Katovicemi, Varšavou, Žilinou, Košicemi a od první července bychom se měli napřímo dostat také do Vídně, Bratislavy nebo do Budapešti,“ říká náměstek primátora Pardubic pro investice a dopravu Jan Hrabal.

Důležitou roli v české dopravě zastává ale také místní DFJP, která vychovává odborníky v oblasti dopravy pro celou Českou republiku. „Dopravní fakulta v letošním roce slaví 30. let své existence. Za tu dobu jsme se stali významným centrem dopravního vzdělávaní a výzkumu v České republice. Kromě toho intenzivně spolupracujeme s podniky a naši absolventi tak mají vynikající uplatnitelnost na trhu práce. Se zahájením přípravných prací a samotné výstavby vysokorychlostních tratí bude poptávka po dopravních odbornících ještě mnohem vyšší,“ vysvětluje děkan DFJP Univerzity Pardubice Libor Švadlenka.

Vysokorychlostní tratě jsou jedním z nejvýznamnějších projektů novodobé historie České republiky. „V letošním roce je na přípravu VRT alokována částka z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,42 miliardy korun. Jedná se o velmi významnou sumu, která svým objemem jasně ukazuje, že výstavbu VRT myslíme zcela vážně. Osobně mám z této skutečnosti upřímnou radost, protože VRT změní uvažování o cestování,“ říká generální ředitel Správy železnice Jiří Svoboda.

Správa železnic v současnosti intenzivně pracuje na přípravě mimo jiné i na RS5, které propojí Českou republiku s Polskem. „Polská i česká strana zpracovala studii proveditelnosti. Nicméně navrhovaná řešení byla ekonomicky neefektivní. V současnosti proto jak my, tak i polští kolegové tuto studii aktualizujeme,“ říká ředitel Stavební správy VRT Jakub Bazgier a doplňuje: „Na naší straně se jedná zejména o úpravu technického řešení, linkového řešení, počty vlaků nebo o optimalizaci investičních nákladů, které nepřinášejí potřebnou míru benefitů. Novou variantu bychom měli znát v srpnu tohoto roku.“

RS5 má přímý dopad na obyvatele východočeského regionu. „Dnes zaznělo, že díky RS5 se zkrátí doba cestování mezi Prahou a Hradcem Králové na cca 42 minut. V případě Pardubic bude cestovní doba dokonce ještě kratší, a to cca 38 minut. Nejedná se přitom o žádnou dalekou hudbu budoucnosti. Správa železnic v letošním roce předloží aktualizovanou studii proveditelnosti Centrální komisi Ministerstva dopravy. Současně letos a příští rok bude již komunikovat nové trasy z vybrané varianty na území Pardubického, Středočeského a Královehradeckého kraje. V příštím roce pak začne proces aktualizace ZÚR a k zahájení prací na projektové dokumentaci, tedy ke konkrétním plánování kudy trasa VRT povede,“ uzavírá IX. ročník Železnice Pardubice její zakladatel Martin Kolovratník, který je současně také členem Správní rady Správy železnic.

Zdroj : ČTK