[quote]Mezinárodní konference železniční dopravy IRFC 2020 (International Rail Forum & Conference), jejímž organizátorem je společnost OLTIS Group, je jednou z nejvýznamnějších událostí v kalendáři  železničního sektoru. Jedná se o setkání vrcholových manažerů, expertů v oblasti železnice a logistiky, zákazníků železniční a intermodální dopravy, významných politiků a zástupců institucí z Evropy a Asie.[/quote]

IRFC 2020 navazuje na mimořádný úspěch minulých ročníků a tentokrát pod sloganem „Společně vytvořme železnici nové generace“ slibuje lepší a hlubší spolupráci v celém železničním světě. Konference IRFC 2020 bude poprvé pořádána ve spolupráci s organizátory Železniční konference Pardubice a věříme, že toto spojení přispěje k ještě vyšší odborné úrovni a společenské prestiži této odborné akce.

Konference IRFC se bude konat ve dnech 1. – 3. dubna 2020 v Praze, Železniční konference Pardubice se uskuteční v termínu 23. – 24. dubna 2020 v Dříteči. Programy obou konferencí jsou vzájemně koordinovány tak, aby se obsahově doplňovaly a nepřekrývaly. Závěry formulované na konferenci IRFC budou dále rozvíjeny a diskutovány na Železniční konferenci Pardubice.

Patronát nad konferencí IRFC 2020 převzaly mezinárodní organizace UNIFE, ERA, CER, Shift2Rail, UIC a OSŽD.

Nosná témata nadcházející konference jsou svázána se současnými i připravovanými změnami v legislativě, výzkumu a technice, které jsou určující pro budoucnost železnice ve všech oblastech:

  1. Doprava v EU po roce 2021
    2. ERA jako systémová autorita
    3. Výzkum a inovace po roce 2021 – motivace pro země střední a východní Evropy
    4. Perspektiva propojení TEN-T a „Hedvábné stezky“
    5. Vysokorychlostní železniční systém budoucnosti v Evropě

Zaměření IRFC 2020 vyplývá ze zvýšeného zájmu odborné veřejnosti o nové trendy a směry, které se pro železnici otevírají v nejbližších letech. Cílem této významné akce je nabídnout účastníkům příležitost pro výměnu informací a zkušeností firem zapojených do nových inovativních řešení na železnici, společně s přiblížením novinek při uskutečňování železničních přeprav.

Očekává se účast nejvyšších zástupců významných dopravců, manažerů infrastruktury, podniků železničního průmyslu, dodavatelů železničních systémů, zákazníků a spedičních společností, které se rozhodly držet krok s rychlým tempem vývoje na dopravním trhu.

Aktuální informace o konferenci IRFC 2020 najdete na webových stránkách www.irfc.eu.