[quote]Vážení čtenáři, opět jsme posnídali ve vysokoškolském duchu. Dnes s námi Snídani stráví pan rektor doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. ze ŠKODA AUTO Vysoké školy. S panem Mertíkem jsme si popovídali o tom, co škola nabízí , na co se zde klade důraz nebo jak si absolventi po dostudování stojí na trhu práce.[/quote]

1) Mohl byste krátce představit Vaši školu?

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO a je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Uchazečům nabízíme unikátní studijní programy podnikohospodářského zaměření v bakalářském i navazujícím magisterském stupni s možností studia v Mladé Boleslavi a Praze. Unikátní jsou zejména díky spojení ekonomického vzdělání s kvalitním základem technických disciplín, což absolventům dává velký rozhled, a to nejenom v rámci automobilového průmyslu.

Velký důraz je kladen nejen na teoretické znalosti, ale také na praktické zkušenosti. Ty studenti získávají díky odborníkům z praxe na přednáškách, případových studiích, na kterých v rámci výuky pracují, i jednosemestrální povinné praxi v prezenčním bakalářském studiu. Pro navazující magisterské studenty je poté připravena volitelná tříměsíční pracovní stáž, které využívají zejména ti studenti, jež k nám do navazujícího magisterského studia přicházejí z jiných vysokých škol.

Neustále pracujeme na tom, aby škola poskytovala kvalitní vzdělání. Důkazem, že se nám to daří, je i získání prestižní akreditace americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs, kterou jsme obdrželi v roce 2014 a rostoucí zájem o studium.

2) Co se studenti zde mohou naučit?

Studenti si díky kvalitnímu pedagogickému sboruodnáší teoretické znalosti podnikové ekonomiky, které mají podložené zkušenostmi z praxe. Navíc získají znalosti podle oborového zaměření, které si sami zvolí. Nabízíme i další možnosti nad rámec povinného studia. Studenti mohou zdarma získat certifikáty Logistický management stupeň I, Logistický management stupeň II, ICT management či Nákupní expert.

Zajímavá je jistě i rozšířená výuka jazyků, díky které všichni naši absolventi hovoří minimálně dvěma světovými jazyky. Povinně se u nás učí anglický jazyk, pro druhý jazyk si mohou studenti zvolit z nabídky německý, ruský, španělský nebo čínský jazyk.

3) Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Do navazujících magisterských oborů přijímáme absolventy ekonomických, technických či podobných bakalářských programů. Uchazeči jsou přijímání bez přijímacích zkoušek.

 

4) Jaké je uplatnění studentů na trhu práce po dokončení studia?

Díky velmi kvalitní výuce a celkovému praktickému zaměřené školy se naši absolventi na trhu práce uplatňují velmi dobře a nemají s hledání pracovního uplatnění větší problémy. Působí v manažerských pozicích v obchodních, marketingových či personálních útvarech. Dále pak jako specialisté odborných útvarů pro automobilový, elektrotechnický či strojírenský průmysl. I s ohledem na širokou nabídku studijních programů je uplatnění absolventů různorodé.

5) Čím by se mohla škola pochlubit?

Aktuálně se můžeme pochlubit nově otevíraným kurzem MBA – Global Management in Automotive Industry. Jedná se o program celoživotního vzdělávání, který je zaměřený na potřeby profesionálů automobilového průmyslu. Program byl vyvinut ve spolupráci s globálními hráči automobilového průmyslu, AutoSAP a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou. I pro tento program se nám podařilo získat akreditace ACBSP a CAMBAS.

Jsme rovněž velmi činní na poli zahraniční spolupráce. Každoročně vysíláme desítky studentů za studiem či praxí do zahraničí. V portfoliu našich partnerů jsou špičkové zahraniční univerzity. S několika z nich nabízíme také velmi oblíbený program Double Degree, díky kterému mohou studenti po absolvování studia získat český i zahraniční titul. Mezi naše firemní partnery patří poté například Bentley Motors Ltd., Audi AG, Volkswagen Deutschland nebo třeba VW Shanghai. Možnosti vyjet do zahraničí využívají naši studenti hojně – zhruba 60 % absolventů našich bakalářských a navazujících magisterských oborů má alespoň půlroční zkušenost s pobytem v zahraničí.

6) Které studijní programy škola nabízí?

Nabízíme čtyři bakalářské studijní programy – Podniková ekonomika a management provozu, Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, Podniková ekonomika a finanční management a nejnověji také Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů. Pro zájemce o navazující magisterské studium jsou připraveny také čtyři studijní programy – Podniková ekonomika a management provozu, Globální podnikání a finanční řízení podniku, Globální podnikání a marketing a Globální podnikání a právo.

7) Je něco, na co jsme se nezeptali, ale k čemu byste se chtěl vyjádřit?

Pro bakalářský obor Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality i navazující magisterský program Podniková ekonomika a management provozu se nám podařilo získat akreditaci Evropské logistické asociace. Pro naše studenty to znamená snadnější cestu k logistickému certifikátu cEJLog, který čeká na ty nejúspěšnější z nich bez certifikačních zkoušek.

DPP