Navzdory rostoucím úrokovým sazbám, vysoké inflaci či všudypřítomným ekonomickým nejistotám vidíme v letošním roce znatelné zlepšení platební morálky v ČR. Ze statistik Bibby Financial Services vyplývá, že dochvilnost úhrad mezi podniky se meziročně zlepšila o 31 %. Stále však přetrvává nelichotivý standard, že faktury jsou v Česku hrazeny zpravidla mírně po splatnosti.

Platební morálka domácích firem má v poslední době rostoucí tendenci. Zatímco v období největší covidové nejistoty se faktury v průměru hradily i více než 6 dnů po splatnosti, od roku 2021 je patrný znatelný pokles průměrné délky delikvencí. Z dat námi spravovaného portfolia factoringových pohledávek vyplývá, že zatímco vloni činila průměrná posplatnost 3,2 dne, v letošním roce to bylo typicky 2,2 dne. Jsme tak svědky meziročního zlepšení o bezmála třetinu.

Zajímavý výkyv můžeme pozorovat v průběhu letošního dubna, který je zřejmě způsobený nejistotou související s konfliktem na Ukrajině. Firmy měly krátkodobě tendenci zpožďovat odchozí platby, situace se však brzy normalizovala. V ostatních měsících totiž typická posplatnost vykazuje obdobný trend jako v loňském roce, ochota odběratelů hradit své závazky je však obecně vyšší.

To je ostatně patrné i v rámci segmentu velkoobchodu, ve kterém je výrazně zastoupeno množství klientů Bibby využívajících factoringových služeb. Zatímco vloni hradili odběratelé své faktury typicky více než 6 dní po splatnosti, letos průměrná doba delikvence činí méně než 3 dny. To značí meziroční zlepšení o 55 %. Je však otázkou, jak se bude situace vyvíjet v příštích měsících, neboť srpen v rámci velkoobchodu přinesl výrazný nárůst opožděně uhrazených faktur.

V průběhu podzimu by nás tak nepřekvapilo, pokud by došlo k určitému poklesu platební morálky českých firem. Kombinace nárůstu cen energií a dalších vstupů, požadavků na zvyšování mezd a ochlazující se spotřebitelské poptávky může vyústit v problémy s cash-flow některých podniků. K tomu se přidávají i rostoucí úrokové sazby, které nejen prodražují úvěry, ale zároveň motivují firmy hradit své závazky co možná nejpozději. Hodnota peněz v čase totiž výrazně vzrostla.

Z těchto důvodů tak může být pro celou řadu firem factoring vhodným nástrojem pro posílení hotovostní pozice. S jeho využitím mohou podniky získat nejen potřebné prostředky, ale i podporu v oblasti správy a inkasa pohledávek. Zákazníci Bibby se totiž díky velmi dobré práci našich zaměstnanců těší nadprůměrné platební morálce odběratelů. Zároveň stojí za úvahu využití bezregresní varianty factoringu, která obsahuje pojištění proti platební neschopnosti protistrany.

Zdroj : Bibby Financial Services