[quote]Rada hlavního města Prahy se na svém včerejším zasedání rozhodla odsouhlasit spolupráci mezi hlavním městem Prahou, Škodou Auto a Českým vysokým učením technickým a společně se podílet na mezinárodním projektu MOBILUS.[/quote]

Praha se společně se společností Škoda Auto, a. s., a Českým vysokým učením technickým rozhodla zapojit do mezinárodního projektu MOBILUS, v rámci kterého budou rozvíjeny projekty v oblasti autonomní dopravy a parkování či datových analýz za účelem získávání informací pro plánování tras.

,,Jsem pevně přesvědčena, že naše vzájemná spolupráce povede k modernizaci dopravních prostředků, inovacím pro ekologičtější, inteligentnější a především bezpečnější systém městské dopravy a jejich uvedení do praxe,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Zapojení se do projektu MOBILUS, kterého se v současné době účastní 40 partnerů z členských států Evropské unie, umožní Praze čerpat finanční prostředky z komunitárního programu Horizont 2020, jenž slouží k financování vědy a výzkumu na evropské úrovni.

Jednoznačným přínosem tohoto partnerství bude získání přístupu ke sdíleným znalostem v oblasti mobility a logistiky, které pomáhají měnit městské prostředí v ekologičtější, integrovanější a bezpečnější místo pro Pražany.

Spolupráce mezi Prahou, Škodou Auto a ČVUT bude stvrzena deklarací podpory implementace Memoranda a Akčního plánu o budoucnosti českého automobilového průmyslu v hlavním městě Praze.

,,Znalostně inovační společenství založené na třech klíčových složkách inovačního procesu, jimiž jsou podniky, vzdělávání a výzkum, zvyšuje naši schopnost obstát vůči zahraniční konkurenci a umožňuje vytvářet nová pracovní místa. Při zavádění inovativních řešení v dopravě je spolupráce města, univerzit, soukromých podniků a dalších subjektů nezbytná,“ dodala primátorka Prahy Adriana Krnáčová.

Deklarace podpory reflektuje koncepci Smart Prague 2030, která si jako jednu z klíčových priorit definovala oblast mobility budoucnosti, a ve které si město vytyčilo za cíl učinit dopravu Praze čistou, sdílenou, inteligentní a samořídící.

,,Projekt MOBILUS, který využívá nejmodernější technologie, společně s rozvojem Koncepce Smart Prague do roku 2030 učiní z Prahy významnou metropoli zajišťující svým obyvatelům, návštěvníkům i turistům komfortní dopravu,“ uvedl generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.

Touto ojedinělou spoluprací s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou a automobilovým průmyslem chce hlavní město Praha podpořit rozvoj ekonomiky založené na vývoji nových technologií, inovací a s tím souvisejících znalostí a dovedností.

Stávající síť nabíjecích stanic v Praze nebyla pro očekávaný rozvoj elektromobility dostatečná. V tomto směru má Praha oproti jiným evropským metropolím co dohánět. Proto se budeme soustřeďovat na vytváření dobíjecích hubů. Do konce roku 2019 bude v ulicích Prahy vybudováno celkem 50 rychlonabíjecích stanic a 9 středně rychlých nabíjecích bodů.

,,Naše strategie spočívá v tom, že po vyhodnocení pilotních projektů bychom se měli zaměřit na plošné zavádění čisté mobility s přispěním zdrojů z evropských strukturálních fondů, komunitárních programů Evropské komise nebo využitím dalších finančních nástrojů,“ uvedl generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.

Zdroj: ČTK

DPP