Pražský Strahovský tunel bude v budoucnu kompletně zrekonstruován. Opravy technologií či vozovky však začnou nejdříve po skončení opravy Barrandovského mostu, která začala před dvěma roky a bude pokračovat v následujících dvou letech. Celkové náklady rekonstrukce budou šest miliard korun. Novinářům to řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Přesná podoba dopravních omezení a postup prací bude ještě stanoven. Strahovský tunel je součástí městského okruhu a zprovozněn byl v prosinci 1997.

„Teď jsme 26 let od zahájení provozu a prostě nějaké investice si to žádá. Jeho kondice je naprosto klíčová pro fungování automobilové dopravy ve městě. Oprava tunelu nebude v konfliktu s opravou Barrandovského mostu, až ten bude hotov, tak teprve potom začneme něco dělat v tunelu,“ řekl Hřib.

Opravy se uskuteční ve čtyřech etapách a potrvají zhruba deset let. Silničáři při rekonstrukci zmodernizují veškeré technologie v tunelu, odvodňovací šachty, vymění kompletně vozovky a vylepší i bezpečnostní prvky. Opraven bude také v souvislosti s tím, že funguje rovněž jako kryt obyvatel v případě nutnosti. „Tunel je součástí bezpečnostního systému města,“ řekl Hřib.

Přesný plán postupu prací a stanovení dopravních opatření, a to včetně objížděk, budou silničáři ještě v následujících letech řešit.

Strahovský tunel je součástí vnitřního okruhu, kdy na severu na něj navazuje tunel Blanka a na jihu tunel Mrázovka. O stavbě Strahovského tunelu začalo město uvažovat začátkem 70. let 20. století. Průzkumná štola se začala razit v roce 1979 a stavba byla zahájená v roce 1985. Po rozsáhlých demolicích v okolí Švédské ulice začal Metrostav razit tunel od jihu a zároveň i ze středu směrem k severu. Úplně proražen byl v roce 1991. Zprovozněn byl 2. prosince 1997.

Zdroj: ČTK