DPP

Pražští silničáři vybrali projektanta opravy Mánesova mostu, kterým je sdružení firem PX/PGP – most Mánesův, jež sdružuje společnosti Pontex a Pragoprojekt. Vítěz tendru dodá Technické správě komunikací dokumenty nutné k opravě i výběru firmy, která opravu udělá. ČTK to sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Projekt vyjde na asi 18 milionů korun.

Mánesův most byl otevřen 11. března 1914 a původně nesl jméno po rakouském následníku trůnu, arcivévodovi Františku Ferdinandovi. Most je na sedmistupňové klasifikaci stavu mostů v páté kategorii, tedy ve špatném stavu, a oprava je nutná. Vážné problémy by ale podle odborníků do oprav neměly nastat.

Kromě dokumentů nutných k projednání dotčenými orgány a dokumentace na výběr stavebníka musí vybrané sdružení firem také udělat geodetické zaměření staveniště v potřebném rozsahu a vyhotovit výsledek geodetického zaměření, zjistit stav a vedení stávajících dotčených inženýrských sítí. Vyhodnotí také majetkoprávní vztahy v okolí.

Zároveň navrhne urbanistické a architektonické řešení, určí základní materiály a barevná řešení. Stejně tak se bude zabývat případnými dopravními omezeními a zajištěním zeleně a navrhne řešení drobné venkovní architektury a městského mobiliáře. Časový harmonogram a náklady rekonstrukce nejsou zatím známy, stejně tak dopravní omezení vzejdou teprve z finální podoby projektu.

„Stav mostu odpovídá jeho stáří a dopravní zátěži. V loňském roce jsme opravili jednu z fontán. Také máme kompletní diagnostiku včetně stavebně-historického průzkumu a máme plán údržby do doby rekonstrukce,“ dodala Lišková.

Mánesův most spojuje Staré Město a Klárov a je z betonu a částečně i železobetonu. Most nahradil původní řetězovou Rudolfovu lávku pro pěší, která sloužila Pražanům od roku 1869 a stála o pár metrů dále po proudu. Demontována byla až po dokončení nového mostu, který dostal po vzniku Československa jméno po malíři Josefu Mánesovi.

Zdroj: ČTK