[quote]Drážní úřad za první pololetí eviduje značný nárůst počtu žádostí o změnu zabezpečení železničních přejezdů. Jedná se o důsledek intenzivní snahy o zvýšení bezpečnosti na přejezdech a zároveň investiční činnosti Správy železnic, která si za svůj cíl letos vytyčila modernizaci 200 železničních přejezdů. Každá žádost o zvýšení zabezpečení přejezdu podléhá rozhodnutí Drážního úřadu. Za leden až červen 2021 vydal Drážní úřad 109 rozhodnutí o zvýšení zabezpečení. Ve srovnání s rokem 2020, kdy bylo za stejné období vydáno 52 rozhodnutí, se jedná o více než stoprocentní nárůst.[/quote]

„Každá změna zabezpečení přejezdu znamená další krůček k bezpečnější železnici, proto tuto narůstající aktivitu vítáme,“ řekl Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu. „Naši pracovníci vykonají na železničních přejezdech každoročně více než 200 státních dozorů, kdy kontrolují, zda přejezd splňuje veškeré normy z hlediska například rozhledových poměrů nebo zabezpečení,“ doplnil. Zpracování žádostí má pochopitelně své zákonné postupy a probíhá s předstihem před vlastní realizací. Nynější nárůst počtu zpracovávaných žádostí by se měl ve výstavbě projevit až v následujících měsících.

V České republice je dle údajů Správy železnic 7758 přejezdů, z nichž je 45 % zabezpečeno pouze výstražnými kříži. Tento poměr se ale daří rok od roku snižovat. V roce 2015 to bylo více než 50 %. Významný je i nárůst zabezpečení přejezdů závorami, které jsou z hlediska bezpečnosti provozu považovány za nejúčinnější. V roce 2015 bylo závorami zabezpečeno 15,6 % všech přejezdů, v roce 2021 je to již 21,3 %. Správa železnic ve spolupráci s Policií České republiky a Drážním úřadem vytipuje každý rok desítky železničních přejezdů, které vyžadují modernizaci či zvýšení zabezpečení. Zároveň však stále platí, že nejbezpečnější přejezd je takový, který neexistuje. Proto je dlouhodobým společným cílem také snaha o snížení jejich počtu. Přejezdy jsou rušeny především v místech, kde je trať modernizována a úrovňové křížení automobilů s vlaky je buď zcela nadbytečné nebo může být vyřešeno například podjezdem.

Železnice je sama o sobě celoevropsky nejbezpečnějším druhem dopravy vezmeme-li v potaz počet přepravených osob. Bohužel ty negativní statistiky ovlivňují časté střety vlaků s dalšími účastníky provozu na železničních přejezdech. V posledních letech se daří počet střetnutí na evropských přejezdech snižovat. Od roku 2002 se například v Německu a Rakousku snížil počet takových kolizí na polovinu. Česká republika zaznamenala výraznější pokles počtu mimořádných událostí v roce 2020. Počet usmrcených osob zůstal přesto nadále vysoký.

 

V roce 2020 došlo na železničních přejezdech ke 146 mimořádným událostem, při kterých bylo usmrceno 39 osob. Za první pololetí letošního roku se řešilo již 78 střetů, při kterých přišlo o život 15 osob. Příčiny jsou, žel, ve většině případů na straně účastníků silničního provozu. Řidiči nerespektují zabezpečovací zařízení a hazardují s životy svými i životy cestujících ve vlaku. Většina nehod na přejezdech je způsobena právě ignorováním zabezpečovacího zařízení, hazardem nebo nepozorností.

Většině kolizí by se dalo zabránit správným chováním účastníků silničního provozu. Snížení počtu nehod na přejezdech je tak naším společným dlouhodobým cílem.

 

zdroj : ČTK