[quote]V České republice dříve spíše opomíjený segment facility managementu získává v posledních letech stále více na důležitosti zejména s ohledem na vzrůstající bezpečnostní výzvy, kterým musíme být připraveni čelit, nárokům, které klade legislativa na majitele a provozovatele nemovitostí, stejně jako požadavky, které musí být plněny v rámci certifikací budov, jako jsou například BREEAM, LEED, ekologickou šetrnost a nízkou energetickou náročnost vyplývající z požadavků nájemců a vlastníků nemovitostí.[/quote]

Za bezmála třicet let se tento obor proměnil prakticky ve všech ohledech, ať už se jedná o ostrahu osob a majetku, technickou správu a údržbu nemovitostí či úklidové služby. Vývoj v tomto segmentu odráží všechny aktuální aspekty společenského a technického vývoje společnosti. Po celou dobu je u toho a svým způsobem přispívá k rozvoji facility managementu v České republice majitel a jednatel společnosti SSI Group Jan Vodrážka.

 

Ve firmě působíte přes dvacet let, z pracovníka ostrahy jste se vypracoval na majitele firmy. To je téměř „pohádková“ kariéra, o které sní mnoho mladých lidí, kteří končí školu a nastupují do pracovního procesu. Jistě to ale nebyla lehká cesta. Jak tato cesta vypadala a co pro vás bylo nejtěžší?

Do SSI jsem nastoupil v roce 1994, bylo mi tehdy 24 let a v podstatě všechno jsem se učil od nuly a za pochodu. Firma měla tehdy kolem 30ti zaměstnanců a já jsem fungoval jako takový Ferda Mravenec -práce všeho druhu. Pamatuji jako dneska jak sedím v kuchyni v Břevnově, to byla naše první kancelář, a dělám rozpisy směn, páskuji peníze, připravuji pracovní smlouvy a výplatní pásky. Zajišťoval jsem nábor, controlling, lepil mezery, kde bylo potřeba. Nebylo nic, co bych nedělal.

Pohybovali jsme se v porevoluční době, která v mnoha ohledech nebyla jednoduchá, obzvlášť v segmentu bezpečnosti. Postupem času jsme vše díky každodenní práci zdokonalovali, až jsme se naučili, jak na trhu správně fungovat.

Jak naše firma rostla, cítil jsem, že potřebujeme jasně daná pravidla fungování, abychom se mohli věnovat dalším klientům a zároveň dodržovat standard a kvalitu naší služby u těch stávajících. Víceméně jsem začal na čistý papír psát procesy, směrnice, standardy zkrátka vše, co bylo potřeba pro úspěšné fungování společnosti. Pomáhal nám k tomu mimo jiné i obyčejný selský rozum. Díky tomu jsme začali pomalu rozvíjet obchod, až jsme ho rozvinuli do dnešních rozměrů.

To je dle mého názoru naše obrovská přidaná hodnota. Všechno jsme si vybudovali od píky a sami. A proto i naše nasazení a přístup ke klientovi je, troufám si říct, mnohem dál, než jak je tomu v jiných, konkurenčních, nadnárodních společnostech. Týmový duch.

Jaké doporučení byste dal začínajícím mladým lidem?

Možná, že to bude znít jako klišé, ale mé doporučení pro začínající podnikatele je úplně jednoduché a řídím se jím celý svůj profesní život: nikdy a nikým si nenechte vzít svoje vize a sny, ať jsou sebeodvážnější a nikdy se nevzdávejte a jděte si za svým cílem, protože bez vizí a cílů hyne lid, jak říká klasik…

Jak se obor facility managementu za dobu vašeho působení vyvinul? Jaký byl dříve a jaký je nyní? Jak se změnil přístup zákazníků?

Za bezmála třicet let se obor, ve kterém podnikáme, změnil prakticky ve všech ohledech, ať už se jedná o ostrahu osob a majetku, technickou správu a údržbu nemovitostí či úklidové služby. Vývoj v našem segmentu zcela logicky odráží všechny aktuální aspekty společenského a technického vývoje společnosti. Nejvíce je to asi vidět na technické správě a údržbě budov. Pokud porovnám současnost a dobu před dvaceti lety, údržba budov se stále více realizuje prostřednictvím automatizovaného a digitalizovaného technického zařízení budov. Stále více zákazníků klade maximální možný důraz na ekologický a trvale udržitelný provoz svých nemovitostí spojených převážně s energetickou náročností provozu nemovitostí. Tento vývoj s sebou logicky přináší daleko vyšší nároky na poskytovatele odborných služeb v rámci IFM, než tomu bylo v minulosti. V současném tržním prostředí je jen několik málo společností, které jsou schopny poskytovat tyto služby prostřednictvím odborně vyškolených a zkušených pracovníků s příslušným zázemím společnosti.

Pokud bych měl hodnotit to, jak se změnil za celou dobu přístup zákazníků, tak v tomto ohledu vnímáme velmi pozitivně určitě to, jakým způsobem začali postupem času zákazníci vnímat důležitost služeb patřících do našeho segmentu. Dříve spíše opomíjený segment získal na důležitosti zejména s ohledem na vzrůstající bezpečnostní výzvy, kterým musíme být připraveni čelit, nárokům, které klade legislativa na majitele a provozovatele nemovitostí, stejně jako požadavky, které musí být plněny v rámci certifikací budov, jako jsou například BREEAM, LEED, ekologickou šetrnost a nízkou energetickou náročnost vyplývající z požadavků nájemců a vlastníků nemovitostí.

Nedávno proběhlo médii, že se společnost SSI Group rozšířila o energetickou divizi. Jednoduchá otázka: Co vás k tomu vedlo?

Chceme našim zákazníkům poskytnout komplexní portfolio služeb IFM v rámci nabídky jedné společnosti. Služby spojené s energetikou jsou nedílnou součástí služeb týkajících se technické správy a údržby budov. Takto jsme je i do letošního roku nabízeli i my, stejně jako jiné společnosti na trhu. Rozhodnutí vybudovat samostatnou produktovou řadu v rámci naší skupiny vyplývá zejména z významné poptávky stávajících i nových zákazníků optimalizovat výši nákladů spojenou s údržbou a provozem budov.

Nevstupujete v tuto chvíli už trochu do sektoru vašich klientů, jako jsou property manažeři? Nemohou to vnímat jako konkurenci?

V tomto ohledu rozhodně nemáme ambici být v konkurenčním postavení vůči našim zákazníkům. Máme ambici spíše účelně využívat synergií, které nabízí provozování energetického hospodářství a technické údržby budov jedním poskytovatelem ke spokojenosti našich zákazníků.

Jak byste ve stručnosti popsal služby nového oddělení?

V rámci služeb souvisejících s energetikou se chceme věnovat zejména poradenství, energetickému managementu, službám spojených s provozováním a výstavbou tepelných hospodářství, lokálními distribučními soustavami, kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Energetická divize vznikla zhruba 18 měsíců poté, co jste své portfolio rozšířili o úklidové oddělení – SSI Cleaning. Je tedy vaše soustavné rozšiřování nabídky odpovědí na společenskou poptávku po inovacích? Anebo jste opravdu vycítili obchodní příležitost?

Našim zákazníkům chceme nabídnout co možná nejširší portfolio služeb souvisejících s facility managementem, naše dlouhodobá obchodní strategie je být pro naše zákazníky one stop solution poskytovatel IFM služeb.

Mimochodem, jak jste spokojený s fungováním divize SSI Cleaning?

V tomto ohledu se nám potvrzuje naše dlouhodobá obchodní strategie, schopnost nabídnout komplexní sortiment produktů, prostřednictvím kterých stále umíme oslovit nové zákazníky stejně jako rozšiřovat služby poskytované našim stávajícím spokojeným zákazníkům. Naše úklidová divize je již plně etablovaná do skupiny SSI Group, v letošním roce dosáhneme plánovaného obratu ve výši 70 milionů korun. Našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby od standardních úklidových služeb až po specializované služby spojené s mytím fasád.

V květnu 2017, kdy vaše společnost oslavila rok od vzniku holdingu SSI Group, jste si stanovili cíl do roka a do dne pokořit díky transformaci na společnost poskytující integrovaný facility management tržbu 1 miliardy korun. Podaří se za rok 2018?

SSI Group má stanovenu dlouhodobou růstovou strategii. V tomto směru můžeme s velkým poděkováním našim zákazníkům potvrdit, že naší vizi 2020 prozatím plníme a pevně věříme, že třicetileté výročí založení naší společnosti současně oslavíme i překonáním obratu jedné miliardy korun. Vzhledem k tomu, že se nám daří každým rokem udržet dvouciferný růst obratu, tak nemám důvod se domnívat, že se tomu tak nestane.

Mohl byste rozdělit vaše celkové tržby podle služeb? Drží se na špici pořád bezpečnost?

Stále platí, že jsme tradiční poskytovatel bezpečnostních služeb, toto potvrzuje i více než 53% podíl tohoto segmentu na celkovém obratu skupiny SSI Group. Tento poměr se však mění, stále více ve prospěch služeb poskytovaných v oblasti technické správy a údržby, stejně jako úklidových služeb.

Jak si stojí vaše slovenská odnož? Daří se jí naplňovat obchodní plány?

Naše Slovenská pobočka se může pochlubit opravdu dynamickým rozvojem, v roce 2018 se nám podařilo obhájit několik tendrů a v několika dalších zvítězit.

 

Zdroj : RELIANT