Rozhodnutí ministrů dopravy EU z 21. října 2022, že členské státy EU by měly vypracovat plán na sjednocení rozchodu na 1435 mm do roku 2025-2026, vyvolává debaty v pobaltských státech. Nedávno jmenovaný lotyšský ministr dopravy Jānis Vitenbergs uvedl, že konverze by se nemohla uskutečnit bez spolufinancování EU a že úplné zrušení tratí s rozchodem 1520 mm není správně načasované.

Evropská komise loni v létě navrhla, aby všechny nové železniční tratě, které mají být vybudovány jako součást evropské dopravní sítě (TEN-T), odpovídaly evropskému standardnímu rozchodu kolejí. O několik měsíců později, 5. prosince 2022, zasedání ministrů dopravy EU rozhodlo, že každý členský stát Evropské unie bude muset mít transformační plán pro konverzi na rozchod 1435 mm do roku 2025-2026.

Lotyšsko na termín reagovalo prohlášením, že bude potřebovat finanční pomoc EU. Bývalý lotyšský ministr dopravy Talis Linkaits zdůraznil úlohu projektu TEN-T při zajišťování řádných investic do chybějících úseků sítě, ale zdůraznil, že je důležité získat pomoc od ostatních členských států. „Vidíme, že dostupné finanční prostředky z fondů EU nestačí k dosažení ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí a požadavků na infrastrukturu dopravní sítě,“ uvedl.

Nový lotyšský ministr dopravy Jānis Vitenbergs nedávno podle lotyšské Baltic News Network (BNN) kromě požadavku na značnou finanční podporu od EU na pokračování v plánech také zdůraznil, že likvidace tratí o rozchodu 1520 mm by se mohla ukázat jako více problematická než prospěšná.

Prakticky nemožné

Lotyšsko jako pobaltská země spolu s Litvou a Estonskem používá především širokorozchodné tratě. Široký rozchod tam existuje již od dob Sovětského svazu a je používán i po osamostatnění země, protože přeprava mezi pobaltskými státy a Běloruskem a Ruskem nadále představuje největší objem v regionu.

„Rozhodnutí o integraci do evropské železniční sítě s rozchodem 1435 mm bylo učiněno před více než deseti lety, kdy jsme se rozhodli realizovat projekt Rail Baltica, protože zahrnuje použití standardního železničního rozchodu EU,“ komentoval Vitenbergs pro BNN.

Zdůraznil, že úplný přechod na evropský rozchod kolejí by mohl stát miliardy a že lotyšská ekonomika by ho nemohla unést. „Platit to ze státního rozpočtu je prakticky nemožné,“ zdůraznil a zmínil také, že neexistuje jasné sdělení ze strany EU o tom, jak by mohla projekt spolufinancovat.

Příliš brzy na úplné opuštění širokého rozchodu?

Kromě toho byl Vitenbergs přímočarý ohledně budoucnosti rozchodu 1520 mm v Lotyšsku. I kdyby země plně přijala evropský normální rozchod, likvidace starých širokorozchodných tratí by byla pro ministra nepřijatelná, alespoň prozatím. Poskytl pro to docela přesvědčivé vysvětlení: „Je příliš brzy mluvit o zrušení širokého rozchodu, protože Ukrajina používá stejný rozchod. Věřím, že válka na Ukrajině skončí a my můžeme hrát významnou roli při obnově země. Naše přístavy a železnice mohou být použity k přepravě stavebních materiálů a mnoha dalšího zboží na Ukrajinu,“ řekl nový lotyšský ministr dopravy Jānis Vitenbergs pro BNN.

Zdroj : ŽESNAD