[quote]Podle údajů Eurostatu z 10.7. se k 1. lednu 2017 počet obyvatel EU odhadoval na 511,8 milionů obyvatele proti 510,3 milionu k 1. lednu 2016. V roce 2016 bylo v EU zaznamenáno tolik živě narozených jako úmrtí (5,1 milionu), což znamená, že přirozená změna obyvatelstva EU byla neutrální. Pozitivní změna populace o 1,5 milionu dalších obyvatel bylo proto důsledkem čisté migrace.[/quote]

Ve Francii (67,0 milionů, 13,1 %), Spojeném království (65,8 milionu, 12,9 %), Itálii (60,6 milionu,  11,8 %),  Španělsku (46,5 milionů, 9,1%) a Polsku (38,0 milionů,  7,4%) jsou uvedeny počty obyvatel míry přírůstku. Podíl přírůstku obyvatel u devíti dalších států byl mezi 4 % a 1, 5 % populace EU a třináct států má pod 1,5 %.

Celková změna počtu obyvatel v členských státech EU, 2016

 

Populace vzrostla v 18 členských státech

Během roku 2016 se počet obyvatel zvýšil v osmnácti členských státech EU a v deseti stáech se snížil. Největší relativní nárůst byl v Lucembursku (+19,8 na 1 000 obyvatel), před Švédskem (+ 14,5 ‰), Maltou (+ 13,8 ‰), Irskem (+ 10,6 ‰), Rakouskem (+ 9,5 ‰) (+ 7,6 ‰), Dánskem(+ 7,2 ‰), Spojeným královstvím (+ 6,5 ‰) a Nizozemsko (+ 6,0 ‰),

Naopak, největší pokles zaznamenaly Litva (-14,2 ‰), Lotyšsko (-9,6 ‰), Chorvatsko (-8,7 ‰),
Bulharsko (-7,3 ‰) a Rumunsko (-6,2 ‰).

Celkově se počet obyvatel EU v průběhu roku 2016 zvýšil o 1,5 milionu lidí (+ 3,0 ‰).

Celková populace

Populace 1.1.2016(v 1 000) Populace 1.1.2017(v 1 000) Změna 2017/2016 (na 1 000)* Podíl populace EU 2017
EU 510 278.7 511 805.1 +3.0 100%
Belgie 11 311.1 11 365.8 +4.8 2.2%
Bulharsko 7 153.8 7 101.9 -7.3 1.4%
Česká republika 10 553.8 10 578.8 +2.4 2.1%
Dánsko 5 707.3 5 748.8 +7.2 1.1%
Německo** 82 175.7 82 800.0 +7.6 16.2%
Estonsko 1 315.9 1 315.6 -0.2 0.3%
Irsko** 4 724.7 4 774.8 +10.6 0.9%
Řecko** 10 783.7 10 757.3 -2.5 2.1%
Španělsko 46 440.1 46 529.0 +1.9 9.1%
Francie 66 750.0 67 024.5 +4.0 13.1%
Chorvatsko 4 190.7 4 154.2 -8.7 0.8%
Itálie 60 665.6 60 589.4 -1.3 11.8%
Kypr 848.3 854.8 +7.6 0.2%
Lotyšsko 1 969.0 1 950.1 -9.6 0.4%
Litva 2 888.6 2 847.9 -14.2 0.6%
Lucembursko 576.2 590.7 +19.8 0.1%
Maďarsko 9 830.5 9 797.6 -3.4 1.9%
Malta 434.4 440.4 +13.8 0.1%
Nizozemí 16 979.1 17 081.5 +6.0 3.3%
Rakousko 8 690.1 8 772.9 +9.5 1.7%
Polsko 37 967.2 37 973.0 +0.2 7.4%
Portugalsko** 10 341.3 10 309.6 -3.1 2.0%
Rumunsko** 19 760.3 19 638.3 -6.2 3.8%
Slovinsko 2 064.2 2 065.9 +0.8 0.4%
Slovensko 5 426.3 5 435.3 +1.7 1.1%
Finsko 5 487.3 5 503.3 +2.9 1.1%
Švédsko 9 851.0 9 995.2 +14.5 2.0%
Spojené království** 65 382.6 65 808.6 +6.5 12.9%
Island 332.5 338.3 +17.4
Norsko 5 214.0 5 258.3 +8.5
Švýcarsko 8 327.1 8 417.7 +10.8
Černá hora 622.2 622.4 +0.3
BJR  Makedonie 2 071.3 2 073.7 +1.2
Srbsko 7 076.4 7 040.3 -5.1
Turecko 78 741.1 79 814.9 +13.5

*    Hrubá míra změny obyvatelstva představuje poměr na 1 000 obyvatel k roku  2016 (rozdíl mezi populací k 1. lednu 2017 a populací 1. lednu 2016) a průměrnou populací v roce 2016. **    Data odhadnuta

 

Míra porodnosti nejvyšší v Irsku, nejnižší v Itálii

V roce 2016 se v EU narodilo 5,1 milionu dětí, což je o 11 tisíc více než v předchozím roce. Ve všech členských státech byla nejvyšší míra porodnosti v roce 2016 v Irsku (13,5 na 1 000 obyvatel), ve Švédsku a ve Spojeném království (po 11,8 ‰) a ve Francii (11,7 ‰), nejnižší v jižních členských státech: Itálie (7,8 ‰), Portugalsko (8,4 ‰), Řecko (8,6 ‰), Španělsko (8,7 ‰), Chorvatsko (9,0 ‰) a Bulharsko (9,1 ‰). Na úrovni EU byla hrubá porodnost 10,0 na 1 000 obyvatel.v EU zaznamenáno 5,1 milionu úmrtí v roce 2016, což je téměř o 91 000 méně než v předchozím roce. Irsko a Kypr (6,4 na 1 000 obyvatel) a Lucembursko (6,8 ‰) měly v roce 2016 nejnižší míru úmrtnosti, za nimi následuje Malta (7,6 ‰), Nizozemsko (8,7 ‰), Španělsko a Francie). Naopak, nejvyšší hodnoty zaznamenaly Bulharsko (15,1 ‰), Lotyšsko (14,6 ‰), Litva (14,3 ‰), Rumunsko a Maďarsko (oba 13,0 ‰).

Hrubá míra úmrtnosti byla v EU 10,0 na 1 000 obyvatel.

Irsko (s přirozenou změnou počtu obyvatel + 7,1 ‰) zůstalo v roce 2016 členským státem, kde počet narození nejvíce přesáhl počet úmrtí, před Kyprem (+4,7 ‰), Lucemburskem (+3,6 ‰), Francií (+ 3,0 ‰), Švédskem a Velkou Británií (+2,7 ‰) a na Maltě (+ 2,6 ‰). Naproti tomu třináct členských států EU, které zaznamenaly v roce 2016 negativní přirozenou změnu, dosáhly nejvíce úmrtí v Bulharsku (-6,0 ‰), následovaly Litva (-3,7 ‰), Rumunsko (-3,5 ‰), Chorvatsko a Lotyšsko (-3,4 ‰) a Maďarsko (-3,2 ‰).                                      

Živá narození a úmrtí v členských státech EU, 2016

(jako % živých celkem)

 

 

Přirozená změna populace 2016

    Hrubá míra*
Živí narození Zemřelí Přirozená změna Živí narození Zemřelí Přirozená změna
EU 5 114.1 5 130.0 -15.9 10.0 10.0 0.0
Belgie 121.9 108.1 13.8 10.8 9.5 1.2
Bulharsko 65.0 107.6 -42.6 9.1 15.1 -6.0
Česká republika 112.7 107.8 4.9 10.7 10.2 0.5
Dánsko 61.6 52.8 8.8 10.8 9.2 1.5
Německo** 770.0 920.0 -150.0 9.3 11.2 -1.8
Estonsko 14.1 15.4 -1.3 10.7 11.7 -1.0
Irsko** 63.9 30.4 33.5 13.5 6.4 7.1
Řecko** 92.8 118.8 -26.0 8.6 11.0 -2.4
Španělsko 406.6 406.8 -0.3 8.7 8.8 0.0
Francie 785.7 587.1 198.6 11.7 8.8 3.0
Chorvatsko 37.5 51.5 -14.0 9.0 12.4 -3.4
Itálie 473.4 615.3 -141.8 7.8 10.1 -2.3
Kypr 9.5 5.5 4.0 11.1 6.4 4.7
Lotyšsko 22.0 28.6 -6.6 11.2 14.6 -3.4
Litva 30.6 41.1 -10.5 10.7 14.3 -3.7
Lucembursko 6.1 4.0 2.1 10.4 6.8 3.6
Maďarsko 95.4 127.1 -31.7 9.7 13.0 -3.2
Malta 4.5 3.3 1.1 10.2 7.6 2.6
Nizozemí 172.5 149.0 23.5 10.1 8.7 1.4
Rakousko 87.7 80.7 7.0 10.0 9.2 0.8
Polsko 382.3 388.0 -5.8 10.1 10.2 -0.2
Portugalsko** 87.1 110.5 -23.4 8.4 10.7 -2.3
Rumunsko** 188.4 256.5 -68.1 9.6 13.0 -3.5
Slovinsko 20.3 19.7 0.7 9.9 9.5 0.3
Slovensko 57.6 52.4 5.2 10.6 9.6 1.0
Finsko 52.8 53.9 -1.1 9.6 9.8 -0.2
Švédsko 117.4 91.0 26.4 11.8 9.2 2.7
Spojené království** 774.8 597.2 177.6 11.8 9.1 2.7
Island 4.0 2.3 1.7 12.0 6.9 5.1
Norsko 58.9 40.7 18.2 11.2 7.8 3.5
Švýcarsko 87.9 65.0 22.9 10.5 7.8 2.7
Černá hora 7.6 6.5 1.1 12.2 10.4 1.8
BJR Makedonie 23.0 20.4 2.6 11.1 9.9 1.2
Srbsko 64.7 100.8 -36.1 9.2 14.3 -5.1
Turecko 1 309.8 422.1 887.6 16.5 5.3 11.2

Metody a definice
Změna počtu obyvatel se vztahuje k rozdílu mezi velikostí populace na konci a začátku období. Konkrétně je rozdílem ve velikosti populace k 1. lednu dvou po sobě jdoucích let. Pozitivní změna populace je také označována jako populační růst. Negativní populační změna se označuje jako pokles počtu obyvatel. Změna populace se skládá ze dvou složek: přirozené změny a čisté migrace.
Přirozená změna populace představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem úmrtí v průběhu roku. Pozitivní přírodní změna, známá také jako přirozené zvýšení, nastane, když živé porody převyšují počet úmrtí. Negativní přirozená změna, také nazývaná jako přirozené snížení, nastává, když jsou živé porody méně početné než úmrtí.

 

Při diskuzích k rozvoji České republiky budou určité problémy: nechceme přijmou více migrantů, i když v té první „várce“ byla řada politických imigrantů s nárokem na azyl podle pravidel OSN, k nám nechtěli a my jsme nijak nedali najevo, že o ně stojíme. Nevzali jsme ani nedoprovázené mladistvé. Ale máme problémy s podporou rozvoje z EU také pro nedostatek pracovních sil.. Takže reálný HDP roste o cca polovinu pomaleji, než by mohl růst potenciální HDP.