Invoitix

Vlivem klesajícího množství dostupných surovin roste snaha opětovného využití vhodných materiálů. Řešením je vítaný trend recyklace neboli používání znovuzískaných asfaltových směsí, které pochází z frézování starých asfaltových vrstev silnic, bourání desek dopravních či jiných ploch a také původem z neshodné nebo nadbytečné výroby. Nahromaděný materiál je dále vytříděn a předrcen, což dává vzniknout hodnotné surovině schválené pro opětovné použití při pokládce nového koberce. Znovuzískaná hmota lze využít i alternativním způsobem, například pro sypání nezpevněných krajnic komunikací či jako hutněný povrch polních a lesních cest.

Podíl recyklované složky se na stavbách ŘSD postupně zvyšuje. V období stále rostoucího nedostatku kameniva včetně dotěžených lomů a vysokých cen asfaltu představuje recyklace vítanou možnost náhrady části nově těženého kameniva z lomů a asfaltu z rafinérií. Přínosem je udržitelné tempo staveb včetně úlevy životnímu prostředí.

Důležité je zmínit i možnost recyklování betonu. Limity jsou zatím například konstrukce mostů, ale naopak nic nebrání použití jako částečné náhrady nových materiálů volitelně pro spodní stmelené vrstvy vozovek nebo jednu ze složek betonu spodní vrstvy cementobetonové dálnice. Recyklace nikdy nenahradí nově těžené suroviny, přesto ŘSD věnuje nemalé úsilí vývoji tématiky recyklovaných matriálů a jejich možností v silničním stavitelství.

Zdroj: Správa železnic

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP