Invoitix

Nejen silnice, chodníky či mosty, ale také stovky zastávek MHD má na starosti město Olomouc. Každoročně několik z nich opraví, vybaví inteligentními označníky, přístřešky či lavičkami, nebo je dokonce úplně nově vybuduje.

V loňském roce se během rozsáhlé letní opravy třídy Svornosti dočkaly kompletní obměny i autobusové zastávky v obou směrech. Ty byly zapuštěny do zálivů s betonovým krytem a nástupní hranou s bezbariérovým obrubníkem. U obou autobusových zastávek byly nahrazeny stávající přístřešky za nové a zastávka ve směru do centra byla doplněna o nový inteligentní označník. Úpravami prošly také autobusové zastávky na Náměstí Hrdinů s označením I a H na ulici Legionářská. „Takových větších akcí děláme ročně několik. Většinou se je snažíme koordinovat s dalšími stavebními pracemi v dané lokalitě, abychom co nejméně omezili provoz,“ podotkla náměstkyně primátora pro oblast dopravy Miroslava Ferancová.

Jedním z takových příkladů je plánovaná velká rekonstrukce křižovatky Schweitzerova X Velkomoravská u prodejny Lidl. Na tuto akci, která zahrnuje nejen opravy povrchů a nové světelné signalizace, naváže oprava vozovky v ulici Schweitzerova v úseku od Velkomoravské až po Zikovu. „Součástí této akce bude také úprava autobusových zastávek Povel škola, a to v obou směrech, kdy dosavadní zálivy z žulových kostek nahradí betonové desky s bezbariérovou úpravou. Ve směru z centra pak přibude inteligentní označník,“ upřesnila náměstkyně.

Koordinace s dalšími stavebními pracemi se plánuje také v Okružní ulici, kterou na čtvrt roku (od začátku dubna do konce června) uzavřou opravy komunikací. Město tady vybuduje dvě zbrusu nové autobusové zastávky doplněné o inteligentní označníky. Opravy se letos dále dočká autobusová zastávka Foerstrova – pošta, ve směru na Hlavní nádraží. „Tady bude předlážděno nástupiště, a protože jde o vytíženou trasu, bude zde pro zvýšení komfortu cestujících doplněn i nový inteligentní označník,“ vyjmenoval vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Marek Černý. Rekonstruovat se podle něj bude i autobusová zastávka Finanční úřad, směr Lazce, kde přibude nový přístřešek a inteligentní označník. Na této opravě se bude kromě města finančně podílet také Správa silnic Olomouckého kraje.

Na území města Olomouce jsou zhruba čtyři stovky zastávek, z toho více než 80 procent je autobusových. Už téměř čtvrtina všech zastávek je vybavena inteligentními označníky, které nejen ukazují skutečný čas příjezdu nejbližšího spoje (tj. na rozdíl od papírových jízdních řádů mohou okamžitě reagovat na případné zpoždění a cestující o tom informovat), ale také informují o nízkopodlažních spojích či poskytují hlasové informace nevidomým. Tento systém byl v Olomouci spuštěn v roce 2007.

Přibližně třetina zastávek MHD je vybavena přístřešky, nejméně dvě třetiny z nich pak mají lavičky. „Často se setkáváme s dotazy občanů, proč někde přístřešky nebo lavičky chybí. Je to obvykle proto, že šířkové parametry s ohledem na uložení stávajících inženýrských sítí jejich umístění neumožňují,“ upřesnil Černý. Přesto – pokud budou mít občané podnět, že by někde lavička či přístřešek mohly být, je vždy nejlepší obrátit na příslušnou komisi městské části, která tyto podněty zpracuje a komunikuje o nich s příslušným odborem magistrátu.

Zdroj: DPMO

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP