Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu na silnici I/38. Stavba propojí okružní křižovatku na východním okraji města se stávající silnicí I/38.

 

Nový obchvat naváže na takzvaný severovýchodní diametr, který obyvatelům Havlíčkova Brodu slouží už od roku 2003, a propojí silnici I/34 na severovýchodě města se silnicí I/38 na jihu. K odvedení veškeré tranzitní dopravy však stále chybí jihozápadní obchvat města, který by odklonil dopravu po silnici I/34. Realizaci jihozápadního obchvatu máme proto do budoucna v plánu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Součástí stavby je celkem 10 mostních objektů, z toho 7 na silnici a 3 nad silnicí a k tomu jeden podchod. Motoristům budou k dispozici dvě mimoúrovňové křižovatky, a to MÚK Termesivy a MÚK Skalka.

Díky novému obchvatu dojde k odklonu tranzitní dopravy z centra města, kde aktuálně projíždí každý den téměř 25 tisící vozidel. Pro řidiče bude jízda po novém obchvatu plynulejší a bezpečnější, obyvatelé Havlíčkova Brodu se mohou těšit na výrazné snížení hluku a celkové zlepšení životního prostředí ve městě. Kromě dostavby jihozápadního obchvatu chystáme také přestavbu severovýchodní části,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Pamatováno je i na ochranu přírody. Silnici lemuje stovky metrů dlouhé a přibližně půl metru vysoké hrazení z pozinkovaného plechu, které má zabránit průniku obojživelníků z přilehlých mokřadů na vozovku. Obchvat ve třech místech překlenuje železniční trať a v šesti místech místní toky, včetně řeky Sázavy. Celkový objem zemních prací je výjimečný. Odkopáno bylo 469 tisíc m³ zeminy a v násypech jí je použito přes 194 tisíc m³. Na vozovku bylo upotřebeno přes 40 tisíc tun asfaltové hmoty.

 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 262,8 kilometrů nových staveb. Jedná se o 189,1 km dálnic a 73,7 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 108,5 km dálnic a silnic I. třídy.

 

 

I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat

  • délka: 4,1 km
  • kategorie: S 11,5/70
  • počet všech stavebních objektů: 105

Zhotovitel: STRABAG, M-SILNICE, PORR
Nabídková cena stavby: 1 598 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2019 – 2023
Infoleták ke stavbě: Zde

Stavba bude spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zdroj: ŘSD