Začátkem února zahájilo švýcarské konsorcium pilotní testování vlaku „DAC+“. Tento automatizovaný nákladní vlak je vybaven digitálním automatickým spřáhlem vč. digitální datové linky. V průběhu roku budou testovány různé automatizované funkce.

Digitalizace a automatizace činí železniční nákladní dopravu inteligentní. V současnosti jsou procesy v železniční nákladní dopravě převážně manuální. To ovlivňuje širokou škálu oblastí. Zaměstnanci například ručně kontrolují každou jednotlivou brzdu před odjezdem každého vlaku. Spřahování je také těžká fyzická práce, která se provádí venku za každého počasí. A na cestě je strojvedoucí lokomotivy občas „slepý“: například z kabiny strojvedoucího nelze nijak zkontrolovat, zda je vlak ještě kompletní. Takové aktivity přispívají k současnému nedostatku zaměstnanců. Pracovní postupy jsou již dávno zastaralé. Navíc mezera v modernizaci železniční nákladní dopravy oproti silniční je velká. Je tedy nejvyšší čas nákladní dopravu po železnici podpořit a zvýšit tak její atraktivitu na trhu.

Digitalizace zatraktivňuje nákladní dopravu po železnici

Za tímto účelem mezinárodní konsorcium složené z SBB Cargo, Lucern University of Applied Sciences and Arts (HSLU), společností PJM, plc-tec a Voith před rokem s podporou Spolkového úřadu pro dopravu (BAV) připravilo pilotní projekt DAC+. Toho chtějí zúčastněné strany využít k pokroku v automatizaci a digitalizaci v železniční nákladní dopravě a tím mimo jiné i k provozu s jednočlennou obsluhou.

Automatické spřáhlo CargoFlex od Voith s mechanickým a pneumatickým připojením se v SBB Cargo komerčně používá více než tři roky. Nyní je pozornost zaměřena na digitální automatické spřažení s dodatečným napájecím a datovým připojením v celé vlakové soupravě.

 

Národní projekt s celoevropským dopadem

Vývoj a zavedení digitálního automatického propojení je na evropské úrovni podporováno prostřednictvím několika iniciativ a rozvojových projektů. V čele jsou „Europe’s Rail Joint Undertaking“ (ERJU), „European DAC Delivery Program“ (EDDP) a konsorcium „DAC4EU“. Pro úspěch projektu jsou stejně důležité národní iniciativy. V různých zemích v současnosti probíhají projekty na testování a další vývoj digitální automatické spojky.

Rozhodnutí o jednotném typu spojovací hlavice přijalo EDDP na podzim 2021. Společnost SBB Cargo odvedla průkopnickou práci a významně k ní přispěla: společnost v posledních několika letech testovala vybranou hlavu spřáhla Scharfenberg společně se společností Voith, dále ji vyvíjela a je jediným železničním dopravcem v Evropě, který ji již uvedl do provozu. První vozy byly přestavěny v roce 2019. Toto je příklad toho, jak jsou zkušenosti získané v SBB Cargo začleněny do evropských specifikací, norem a standardů.  Úkolem na evropské úrovni je nyní definovat technologii pro přenos dat.

Zdroj : SBB