[quote]Na programu středečního (25. 8. 2021) jednání Senátu je opět zařazeno projednávání energetického zákona. Vedle hlavního tématu „boje proti energetickým šmejdům“ se mezi navrženými pozměňovacími návrhy objevila i Poslaneckou sněmovnou již jednou odmítnutá úprava §3 odst. 5, která by umožnila plnit propan-butanové láhve plynem komukoli bez ohledu na to, zda je jejich vlastníkem.[/quote]

 

Aktuálně platný zákon stanoví, že dodavatelé propan-butanu, tedy vlastníci lahví, prostřednictvím kterých se propan-butan spotřebitelům distribuuje, mají povinnost se o lahve starat. To znamená zajišťovat jejich bezvadný technický stav, tlakové zkoušky a nést odpovědnost za jejich bezpečnost. Zákon zároveň vlastníkům přiznává výhradní právo své lahve využívat.

 

Navržený pozměňovací návrh k novele energetického zákona zachovává vlastníkům lahví povinnost péče o lahve (tedy povinnost nést náklady i odpovědnost), ale možnost plnit lahve plynem (a tedy realizovat ekonomický zisk) chce umožnit komukoli.

 

Fakticky to znamená, že firmy, které lahve nakoupily a dlouhodobě je udržují, investují do nich, budou o svá práva související s vlastnictvím připraveny. Oproti klasickému znárodnění je však návrh o to horší, že vlastníkům nadále zachovává povinnosti s vlastnictvím související.

 

Pro lepší pochopení – to je jako kdyby se zákonným svolením mohl kdokoli přijít k farmáři, sebrat mu traktor s tím, že teď jej bude používat on. A až dojde nafta nebo až se traktor porouchá, tak by jej na chvíli onomu farmáři na dobu potřebnou pro provedení nezbytných oprav a doplnění provozních kapalin vrátil.

 

Dnes většina dodavatelů propan-butanu respektuje vlastnictví a zákazníkem vrácené prázdné láhve si mezi sebou navzájem mění. Prázdné lahve se tak vrací majiteli, ten je kontroluje, plní plynem a pouští zpět do oběhu. Nově by ale prázdnou tlakovou lahev mohl bez vědomí majitele naplnit a poskytnout zákazníkovi kdokoli. Subjekt, kterému lahev patří, tak ale ztratí přehled o jejím technickém stavu, přitom však stále musí trvale garantovat její bezpečnost.

 

Odůvodnění pozměňovacího návrhu cíleně pracuje s nepravdami (cituje dávno překonaná soudní rozhodnutí) a polopravdami (cituje pouze vybrané část závěrů ÚOHS nebo ERÚ, čímž těmto závěrům dává jiný smysl, než ve skutečnosti mají).

 

Zdroj : ČA LPG