Silničáři dokončili v Zubří na Vsetínsku přestavbu mostu přes Hodorfský potok. Náklady na rekonstrukci činily 25,3 milionu korun. Práce začaly v březnu, vyžádaly si úplnou uzavírku silnice třetí třídy, jejíž je most součástí. Doprava byla převedena na provizorní přemostění a řízena světelnou signalizací, sdělil ČTK Vojtěch Cekota z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které se o silnice nižších tříd v regionu stará.

Most se nachází na silnici, která prochází Zubřím a napojuje se na silnici I/35. „Nový most je tvořen železobetonovým rámem, založeným na železobetonových plošných základech. Na mostě bylo instalováno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Součástí stavby bylo také umístění chodníku pro pěší šířky 1,5 metru na pravé římse mostu a úprava úseku koryta vodního toku,“ uvedl Cekota.

Břehy potoka stavbaři opevnili lomovým kamenem. Přístup pod most zajišťuje služební schodiště. Kromě přebudování mostu byla součástí stavby také úprava silnice III/01877 v délce 105 metrů. Souběžně se stavbou ŘSZK město Zubří, které má přibližně 5500 obyvatel, odstranilo původní lávku, vybudovalo provizorní stezky včetně provizorního přemostění potoka pro pěší a upravilo chodník.

Zdroj: ČTK