Zdroj: Freeimages.com

[quote]Největší překážky jsou kulturní postoje, které brání digitální transformaci, jelikož klíčové schopnosti odborníků v oblasti logistiky byly historicky kolem konkrétních a fyzických objektů, jako jsou balíčky a vozidla.[/quote]

Pokud jde o digitální zralost, dodavatelský řetězec a odvětví logistiky zaostávají.

Nedávná zprávy zjistily, že většina odborníků v oblasti dodavatelského řetězce a logistiky (84,7%) považují jejich organizace za průměrné nebo zaostávající v digitální zralosti ve srovnání s ostatními v průmyslu.

Navzdory tomuto nedostatku digitálního pokroku pouze asi 1 z 5 respondentů, uvádějí, že jejich společnosti neprovádějí žádné nové technologie a domnívají se, že tato stagnace je nesprávná.

Na rozdíl od mnoha jiných průmyslových odvětví se zjistilo, že společnosti s digitální zralostí v průmyslu dodavatelského řetězce nevnímají dřívější technologii a technický dluh jako problém – jejich největší překážky se vracejí ke kulturním postojům, které brání digitální transformaci. Důvodem je, že to není přirozeně digitální obchodní řetězec a dodavatelský řetězec pro logistiku, který se historicky točí kolem konkrétních a fyzických objektů, jako jsou balíčky a vozidla, než digitální technologie.

Tyto kulturní překážky se vypluly na povrchu, když byli respondenti dotazováni na výzvy, s nimiž se jejich organizace setkala při hledání nových technologií:

  • Nedostatek nadšení nebo podpory změn bylo přímo citováno 23,5% respondentů.
  • Nerealistické rozpočty (27,6%) byly další významnou problematikou, která poukazuje na nedostatek chuti ke změně.
  • Pouze 4,1% dotazovaných respondentů silně cítilo, že jejich stávající technologické nasazení znemožňuje jejich přesun do nových inovací. Neuvěřitelných 67,4% nevidí jako aktuální problém své současné technologické nasazení.

Bohaté příležitosti pro inovace

Z pozitivního hlediska výsledky průzkumu také naznačují, že neexistuje nedostatek příležitostí pro digitální růst v dodavatelském řetězci a logistickém průmyslu.

Pouze 15,3% respondentů bylo přesvědčeno o jejich postavení na trhu, pokud jde o zavádění digitálních technologií.

Respondenti uváděli největší příležitost k digitální transformaci okolo efektivnosti back-office (25,5%), těsně následované uživatelským rozhraním a zkušenostmi uživatelů (24,5%) a business intelligence (22,5%).

Zajímavé je, že i když pouze 4,1% respondentů z průzkumu, uvádějí, že jejich stávající technologické nasazení vede zpět k novým inovacím, 23,5% uvedlo, že při řešení nových technologií se setkali se staršími technologiemi nebo infrastrukturou.

Před zahájením jakékoli digitální transformace je klíčová kultura inovací. Ale pochopení technických skutečností podniku je také důležité – zejména v dodavatelském řetězci a logistice, v nových digitálních technologiích se cítí riskantnější. S těmito překážkami se nečinnost může cítit jako bezpečnější cesta vpřed. Ale ve skutečnosti je to nejrizikovější dlouhodobá strategie, kterou podnik může podniknout. Rozhodnutí pokročit v inovacích a digitální transformaci je prvním krokem k nalezení stability a dlouhodobého úspěchu.

 

DPP