[quote]Správné a předpisové skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek je důležitý faktor, který by společnosti manipulující s takovými látkami rozhodně neměly brát na lehkou váhu. Tak například vhodné skladování hořlavin může do budoucna zachránit nejen Vaše pracovní stroje a zařízení, ale dokonce celou provozovnu a v neposlední řadě i lidské životy. Správné skladování přispívá také k eliminaci nežádoucích dopadů na životní prostředí.[/quote]

V tomto článku se blíže zaměříme na úskalí plynoucí ze skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků. Častým problémem skladových hal v logistických parcích ve spojení se skladováním hořlavin je, že pronajímané skladové haly nejsou primárně kolaudovány pro skladování většího množství hořlavin, se kterými však řada nájemců či uživatelů jednotlivých průmyslových hal v rámci svého portfolia výrobků manipuluje. To se týká především logistických firem, které provádí distribuci zboží pro jiné firmy. Jako příklad si můžeme uvést sortiment drogistického zboží, ve kterém můžeme nalézt značné množství hořlavin v podobě parfémů, barev, rozpouštědel, sprejů atd.
Klíčovým aspektem pro bezpečné skladování hořlavin je rozčlenění skladovacích prostor do tzv. požárních úseků.  Obecně platí, že je každý stavebně oddělený prostor v objektu chápán jako jeden samostatný požární úsek. Za účelem minimalizace rozsahu škod v případě, že by došlo ve skladovacím úseku k požáru, je povoleno v běžném požárním úseku bez dalších opatření umístit nanejvýš 250 litrů hořlavých kapalin, z toho maximálně 50 litrů hořlavin I. třídy nebezpečnosti. Nyní je třeba si uvědomit, že běžná skladovací hala s regály tvoří pouze jeden samostatný požární úsek a proto je uskladnění většího množství hořlavin bez nutnosti stavebních úprav takové haly z hlediska předpisů a bezpečnosti zcela nevhodné. Provádění stavebních úprav však v již zkolaudované skladové hale většinou nepřipadá v úvahu, protože mnoho firem je ve skladových halách pouze v nájmu a pronajímatel s takovými úpravami často neudělí souhlas, případně na realizaci vhodných stavebních úprav není dostatek času.
Na první pohled by se tak mohlo zdát, že se mnoho společností, které nemají vlastní vhodné skladovací prostory, dostává v rámci své podnikatelské činnosti do neřešitelné situace. I pro tu však existuje jednoduché a praktické řešení. Společnost DENIOS, zavedený výrobce skladovací a manipulační techniky s mnohaletou praxí, přichází na trh s promyšleným řešením, které spočívá v integraci skladovacích kontejnerů s certifikovanou požární odolností do stávající infrastruktury skladové haly. Jednotlivé skladovací kontejnery tvoří plnohodnotné samostatné požární úseky, které jsou koncipovány pro umístění většího množství hořlavin. Speciální skladovací kontejnery tedy představují skvělé řešení bez nutnosti stavebních úprav či stěhování se na jinou adresu. „Uskladnění většího množství nebezpečných látek v protipožárních kontejnerech představuje často nejrychlejší a nejekonomičtější řešení“, dodává obchodní ředitel firmy DENIOS, Radek Zajíc. Protipožární kontejnery od DENIOSu zcela vyhovují požadavkům na bezpečnost i zákonným požadavkům, neboť jsou vybaveny integrovanou záchytnou vanou, odvětráváním dle ČSN 65 0201 a mají certifikaci požární odolnosti. Jsou schváleny pro skladování hořlavých kapalin a dalších nebezpečných látek.
DENIOS protipožární kontejnery jsou k dodání v různých velikostech skladovací plochy, od mini skladů se skladovací plochou cca 2 m2 až po větší protipožární sklady o výměře až 22 m2. V závislosti na typu skladu nabízejí požární odolnost REI až 120 minut zevnitř i zvenku dle EN 13501-2. Díky mobilním skladům s požární odolností od DENIOSu lze získat v krátké době předpisům odpovídající samostatné požární úseky bez nutnosti stavebních úprav stávajícího objektu, jednotlivé kontejnery lze umístit v rámci jedné skladovací haly v počtu, který není nijak omezen.
Zdroj : DENIOS