[quote]K poslaneckému návrhu, který má posílit kontrolu Státního fondu dopravní infrastruktury, zaujme vláda zřejmě neutrální postoj. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády. Poslanci napříč stranami ze všech sněmovních klubů navrhli, aby se členové dozorčí rady fondu mohli účastnit jednání výboru fondu. Současné znění zákona podle navrhovatelů nespecifikuje formu, jakou má dozorčí rada na činnost a hospodaření SFDI dohlížet.[/quote]

Poslanci uvádějí, že v praxi se kontrolní role dozorčí rady omezila na pasivní přijímání vybraných informací, které dozorčí radě poskytne výbor či ředitel, a debatu nad zápisem z jednání výboru, kterou poté dozorčí rada vezme na vědomí. „Takovýto bezzubý kontrolní mechanismus přiznává Poslanecké sněmovně toliko formální kontrolní roli nad Fondem, ale prakticky ji neumožňuje,“ stojí v důvodové zprávě.

Poslanci poukazují na to, že výbor také rozhoduje například o podobě, obsahu a okolnostech vypsání veřejných zakázek, jakou je např. systém elektronické dálniční známky. Podle dřívějšího vyjádření Pirátů ukazuje právě zakázka na systém pro elektronické dálniční známky na nutnost změnit zákon. Fond dopravy se původně dohodl s firmou Asseco Central Europe na dodávce a provozu systému za 401 milionů korun. Zakázka vyvolala vlnu kritiky kvůli údajně vysoké ceně a vyústila v odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO).

Podle vlády však navrhované řešení není vhodné. Poukazuje na to, že už podle nynější úpravy se členové dozorčí rady můžou účastnit jednání výboru v souladu s jeho jednacím řádem. Za koncepčnější řešení považují vládní legislativci zakotvit oprávnění dozorčí rady jako celku nahlížet při výkonu její kontrolní působnosti do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury. Obdobný princip obsahuje právní úprava dozorčí rady akciové společnosti v zákoně o obchodních korporacích.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou předlohu k projednání poslanci. Předkladatelé navrhují, aby ji schválili urychleně již v prvním čtení.

 

Zdroj : ČTK