[quote]Přepravit pět krabic piva z Německa, z Francie 150 kilogramů mýdla a pár rolí vlny ze Švédska? Samostatně by každá z těchto zásilek byla pro zákazníka „zlatou„, ale díky sběrné přepravě může být výhodné přepravit i tak objemově malé zásilky.[/quote]

O specifičnosti logistiky z Evropy do zemí SNS hovoří odborníci z oddělení sběrné přepravy AsstrA-Associated Traffic AG:

Georgy Baranov, vedoucí týmu oddělení Sběrné přepravy  v Bělorusku navrhuje  začínat  přesnou  definicí pojmu – sběrný náklad. Je to zboží o objemu nižším než 83 m3 s maximální hmotností 15 tun. Současně je třeba si uvědomit, že maximální hmotnost je určena z hlediska účelnosti: sazby do 16 tun jsou blízké sazbám pro FTL a v případě plného vytížení nákladního automobilu klient získává výhody z hlediska lhůty přepravy. Existuje také minimální ekonomicky plnohodnotný objem – 50 kg.

Nyní přejdeme k rozdělení pojmů. Často slyšíte slova „seskupení“, „LTL – less than truckload“ a „expresní doručení“. Seskupování a LTL jsou synonymní pojmy, které se tradičně používají v logistických společnostech. Expresní přeprava je dodávka zboží jednotlivými nízkotonážními auty. Ve směru Evropa – CIS přepravuje AsstrA každý druh zboží, s výjimkou třídy nebezpečnosti 1 a 7. Pro kvalitní přepravu zboží se používá „nízkotonážní“ přepravní automobil s maximální hmotností 9 tun. V tomto případě se nejedná o sběrnou zásilku, protože celý prostor v autě zaplní zboží jednoho klienta.

V případě klasické sběrné  přepravy zboží přichází z různých částí Evropy do partnerských skladů v Litvě, Polsku, Itálii nebo Německu. Pak probíhá konsolidace: specialisté AsstrA shromažďují náklady se stejnými teplotními požadavky, se stejnou cílovou stanicí či místem vykládky, které se nachází  na sledované trase.

Z této definice je zřejmé, že sběr je ideální volbou pro zákazníky,  jejichž objem zboží není velký a nejedená se  neodkladnou přepravu nákladu. V případě naléhavé dodávky si zákazník může zvolit expresní zásilku po zemi nebo expresní leteckou přepravu. Mělo by být zřejmé, že pro „expresní“ úroveň služeb se sazby razantně zvýší.

Každý klient, který využívá služby mezinárodní dopravy s AsstrA, díky přítomnosti oddělení v různých zemích a široké geografii dopravců, dostává nabídky i pro ty nejsložitější přepravní trasy a směry. Odborníci společnosti AsstrA poskytují každému partnerovi několik alternativních možností, které se liší časem, cenou i podmínkami, což klientu umožňuje vybrat si přesně to, co mu vyhovuje. Kromě toho je sběrná přeprava perfektně kombinována s multimodální dopravou. Například v první fázi je využita letecká nebo lodní přeprava z USA do Litvy, ve druhé fázi – přeprava sběrným automobilem ke konečnému příjemci nebo do dočasného skladu.

V rozhovoru pokračuje Olga Šimanovič, odborník oddělení Sběrného nákladu.

Zákazníci, kteří nejprve žádají o službu shromažďování zásilek, mají často obavy ohledně bezpečnosti nákladu, zda při manipulaci, nakládce nebo vykládce nemůže dojít ke záměnám ve skladu. K dnešnímu dni je systém nakládání a vykládání v partnerských skladech AsstrA automatizován, což téměř zcela eliminuje možnost vzniku chyby. Náklad dorazí do skladu, kde je zkontrolován a označen zvláštním čárovým kódem obsahujícím potřebné informace o produktu a odesílateli. Ve skladu je náklad vyfotografován a fotografie odeslána zákazníkovi. Spolupracovníci v partnerských skladech striktně podle pokynů obdržených od klientů sestaví a zkontrolují balíček dokumentů pro každý jednotlivý náklad, v případě potřeby zhotoví EX a T-1.

Při příjezdu přepravního automobilu do skladu pro sběrný náklad se označené zboží naloží v pořadí vykládky: nejvíce „vzdálený“ produkt zaujme místo na nejvzdálenější části nákladní plochy. Po dodání zboží konečnému příjemci v případě žádosti klienta se vyložené zboží znovu vyfotografuje. Tým AsstrA zaručuje maximální bezpečnost nákladu a stará se také o všestrannou  spokojenost klientela společnosti.

https://www.asstra.cz/cz/aktuality-asstra/2019/1/skupina-asstra-ve-sberne-preprave/

 

Zdroj : Asstra