V Praze se uskutečnilo úvodní setkání projektu Interreg Europe Repower Industries pod záštitou ČVUT UCEEB jako vedoucího partnera projektu, který má za cíl v průběhu čtyř let zlepšit podmínky pro podporu energetické nezávislosti, účinnosti a udržitelnosti v průmyslu.
Setkání se zúčastnili odborníci a zástupci průmyslových odvětví z různých zemí, aby diskutovali o plánech a strategiích projektu. Úvodní den byl věnován prezentacím jednotlivých partnerů, kteří představili své organizace a programy podpory energetické účinnosti v regionech. Následně proběhla podrobná diskuze o plánovaných výstupech projektu a pracovním plánu na následující roky.

Mezinárodní projekt Repower Industries má za cíl snížit uhlíkovou stopu průmyslových odvětví, podpořit ekonomický růst prostřednictvím tvorby nových pracovních míst a rozvoje zelených technologií, nastavit standardy pro udržitelné průmyslové praktiky a zlepšit energetickou bezpečnost díky integraci řešení pro ukládání energie.

Zahajovací setkání partnerů projektu Repower Industries v Praze představuje začátek ambiciózní cesty směrem k energeticky efektivnější a udržitelnější budoucnosti evropského průmyslu. Účastníci se shodli na nutnosti pokračovat v intenzivní spolupráci a pravidelné výměně informací, aby mohli dosáhnout stanovených cílů a přispět ke globálnímu úsilí o ochranu klimatu.

Klíčovým bodem programu byla návštěva společnosti ARBYD CZ s.r.o. v Chotíkově u Plzně, která je příkladem úspěšné integrace obnovitelných zdrojů energie a pokročilých řešení pro ukládání energie. ARBYD se může pochlubit fotovoltaickou elektrárnou s výkonem 500 kWp, systémem pro ukládání nevyužité energie a automatickým kotlem s drtičem dřevního odpadu, který poskytuje tepelný výkon 300 kW. Tímto způsobem je celá výrobní a administrativní budova energeticky soběstačná a poskytuje tak perfektní přiklad dobré praxe plně v souladu s cíli projektu. Návštěvníci měli možnost seznámit se s inovativními postupy, které ARBYD využívá ke snížení emisí CO2 a celkových nákladů na energii.

Druhý den pokračoval meziregionálním workshopem, během kterého partneři projektu diskutovali výzvy, kterým jednotlivé regiony čelí, včetně a podpůrných programů zaměřených na podporu energetické účinnosti a udržitelnosti. Diskuze byla zaměřena na výměnu zkušeností a hledání společných řešení pro výzvy spojené s energetickou transformací v průmyslu.

Projekt bude i nadále sledovat pokrok a sdílet milníky s veřejností i zainteresovanými stranami. Očekává se, že přinese významné výsledky nejen v oblasti energetické účinnosti, ale také v ekonomické a sociální sféře. Evropský průmysl tak má před sebou slibnou budoucnost plnou inovací a udržitelných řešení.

Pro více informací a aktualizací sledujte naše sociální kanály a navštivte oficiální webové stránky projektu Repower Industries.

Zdroj: ČVUT

DPP