Sněmovna zrychleně schválila novelu o námořní plavbě, která upravuje nakládání s lodním odpadem. Předloha vychází z unijních předpisů a týká se také uznávání průkazů způsobilosti členů posádek. Vládní předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Velitel námořní obchodní lodi i námořní jachty bude podle novely muset až na některé výjimky zajistit předání lodního odpadu přístavnímu zařízení před opuštěním přístavu unijního státu nebo státu Evropského hospodářského prostoru. Předloha zavádí také oznamovací povinnosti provozovatele nebo velitele lodi o hrubé prostornosti alespoň 300 registrovaných tun o odpadu. Cílem unijních předpisů je předcházet znečištění moří.

Ohledně průkazů způsobilosti členů lodních posádek vydaných v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru novela přinese jejich automatické uznávání, odpadne u nich akceptace námořním úřadem. Změna má usnadnit volný pracovní pohyb námořníků. Nebude to ale platit pro členy posádky na velitelské nebo důstojnické úrovni, žadatel o uznání průkazu bude stále muset prokázat znalosti požadované zákonem.

Zdroj : ČTK

DPP