Trh s kryptoaktivy zřejmě získá pravidla regulace v zákoně a dohlížet nad ním bude Česká národní banka. Předpokládá to návrh zákona o digitalizaci finančního trhu, který v úvodním kole podpořila Sněmovna. Podle ministerstva financí má předloha pomoci lepší ochraně spotřebitelů v této části finančního trhu. Stanoví například požadavky na odbornou způsobilost. Bude mezi ně patřit i schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit povahu kryptoaktiv, informace týkající se této oblasti nebo služeb souvisejících s kryptoaktivy a poskytnout mu doporučení. Návrh zavádí ustanovení evropských nařízení DORA a MiCA.

Zpravodaj k předloze Jiří Havránek (ODS) uvedl, že nabízení kryptoaktiv veřejnosti není dosud v českém právním řádu speciálně regulováno. Pouze okrajově je podle něj regulováno poskytování služeb s nimi souvisejících.

Návrh například stanoví, že kryptoaktiva nepodléhají exekuci na majetek poskytovatele služeb spojených s nimi. Stanoví i postup v případě úpadku poskytovatele služeb.

Ministerstvo financí návrh zákona předložilo v souvislosti s očekávaným nabytím účinnosti evropského nařízení označovaného zkratkou MiCA. Nařízení je zatím nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelé se budou muset v EU registrovat a budou muset shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zabránit praní špinavých peněz či zkomplikovat obcházení unijních sankcí. Úřady také díky normě budou moci získat přístup k některým údajům z transakcí.

Evropské nařízení je přímo účinné, navržený zákon o digitálních financích doplňuje pravidla specifická pro Česko. Návrh v první řadě nastavuje povinnosti vydavatelů kryptoaktiv a obchodníků s nimi. Budou muset předkládat auditorem ověřenou účetní závěrku ČNB, pravidelně také budou muset vyhodnocovat opatření pro ochranu majetku, který jim svěřili klienti. Zákon také stanovuje podmínky odborné způsobilosti pro obchodníky s kryptoaktivy.

ČNB jako dohledový orgán bude mít právo uložit za porušení pravidel pokutu až 50 milionů korun, případně i zakázat činnost poskytovateli služeb spojených s kryptoaktivy. Povede také seznamy vydavatelů kryptoaktiv, kterým udělila povolení k činnosti nebo kteří získali povolení k činnosti v jiném členském státě EU.

Účinnost zákona je navržená podle účinnosti jednotlivých ustanovení evropských nařízení. Část opatření má začít platit od 30. června, další od 30. prosince a zbývající od 17. ledna.

Související předloha, která mění další zákony, upravuje i povinnost telekomunikačních operátorů poskytovat provozní a lokalizační údaje Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Jde o případy stanovené evropskými nařízeními. Úřad ESMA má tuto pravomoc i nyní podle dřívějších nařízení. „Návrh zákona stanoví, že k získání provozních a lokalizačních údajů je dle návrhu zákona třeba získat povolení předsedy senátu Vrchního soudu v Praze,“ uvádí vláda. Protože jde o zásah do práva na soukromí, podmínila podle důvodové zprávy česká strana poskytování údajů souhlasem soudu.

Parlament loni schválil novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která do okruhu investičních nástrojů podléhajících regulaci zařadil i technologie související s kryptoměnami. Jde o ty fungující na principu takzvané technologie distribuovaného registru (DLT).

Zdroj: ČTK
DPP