Zdroj: Pixabay.com

„28. leden je Evropským dnem ochrany údajů. Údaje jsou všude kolem nás. Když používáte svůj    chytrý telefon, může shromažďovat údaje o tom, kde se pohybujete, co máte rádi, o vašich přátelích, zdravotním stavu… V Evropě je ochrana údajů základním právem, a my jsme tudíž povinni je chránit.

Rok 2018 bude z hlediska ochrany údajů v Evropě přelomový. Od května 2018 se budou v EU uplatňovat modernizovaná pravidla pro ochranu údajů. Ta řeší střety mezi digitálním světem a naším právem na ochranu údajů.

Nový předpis začne být uplatňován za o něco více než 100 dní, a Komise tudíž přijala pokyny, jež vnitrostátním úřadům pro ochranu údajů, vnitrostátním správám a podnikům pomůže na tuto velkou změnu se připravit. Komise rovněž připraví několik osvětových akcí, aby měla jistotu, že jsou si Evropané svých práv plně vědomi.

Evropané se nyní budou těšit novým právům. Právo na jasné a srozumitelné informace znemožní společnostem schovávat se za složité právnické formulace, když chtějí získat náš souhlas.

Přenositelnost, právo převést si údaje z jedné služby na jinou, je dalším novým právem, jež umožní snadno změnit služby. Byla vyjasněna stávající práva, jako je např. právo být zapomenut.

Lepší pravidla ochrany údajů znamenají rovněž lepší ochranu na internetu. Polovina evropských uživatelů internetu má obavy ze zneužití svých osobních informací. Dojde-li v důsledku kybernetického útoku ke zveřejnění vašich osobních údajů, bude o tom muset dotčená společnost, jež těmito údaji disponovala, do 72 hodin informovat příslušné orgány i své uživatele.

Další významnou novinkou je záruka, že ochrana se na údaje vztahuje i za hranicemi vaší země. Pokud společnost shromažďuje údaje v Evropě, bude muset dodržovat evropské normy, navzdory skutečnosti, že tyto údaje analyzuje v zahraničí. To je v globalizovaném propojeném světě zásadní.

 Evropská unie je hrdá, že v této věci razí cestu a zavádí vysoké standardy ochrany údajů na celém světě. Jsme odhodláni prosazovat naše hodnoty ochrany údajů na mezinárodní úrovni. Naše hospodářství z velké části závisejí na mezinárodních datových tocích. V roce 2016 jsme zavedli štít EU–USA na ochranu soukromí, jenž má usnadnit výměny se Spojenými státy. Nyní projednáváme s Japonskem dokončení formálních kroků, které umožní volný tok osobních údajů mezi EU a touto zemí. Dotčené výměny plně respektují naše normy ochrany údajů, zároveň však usnadňují obchod.

 Jsme odhodláni zajistit, aby bezpečnost, obchod a ochrana osobních údajů šly ruku v ruce s modernizací a inovacemi a to jak na evropské, tak celosvětové úrovni.“

Souvislosti

28. ledna Evropská komise každoročně slaví Evropský den ochrany údajů. Reforma pravidel ochrany údajů byla schválena v dubnu 2016 (prohlášení). Nová pravidla ochrany údajů se v EU začnou uplatňovat od 25. května 2018 (viz tisková zpráva).

V lednu 2017 Komise navrhla uvést do souladu pravidla pro elektronické komunikace (soukromí a elektronické komunikace) s novými standardy světové úrovně, které EU přijala v obecném nařízení o ochraně údajů. V září 2017 Komise navrhla nový soubor pravidel, která upravují volný pohyb neosobních údajů v EU. Spolu s již existujícími pravidly pro osobní údaje umožní nová opatření ukládat a zpracovávat v celé Unii rovněž neosobní údaje, aby se zlepšila konkurenceschopnost evropských podniků a zmodernizovaly veřejné služby. Oba návrhy musí ještě schválit Evropský parlament a členské státy.

V rámci přípravy uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů ode dne 25. května zveřejnila Komise pokyny, jež mají pomoci občanům, podnikům, organizacím a veřejné správě nová pravidla ochrany údajů dodržovat a mít z nich prospěch. Kromě toho Komise rovněž zřídila novou

internetovou stránku dostupnou ve všech jazycích EU, jež obsahuje často kladené dotazy, praktické příklady a internetové odkazy, a poskytuje tak přehlednější a praktičtější návod, jak nová pravidla uplatňovat.

DPP