Strojírenská společnost MSV Metal Studénka zvýšila v loňském roce tržby o třetinu na 1,33 miliardy korun. Čistý zisk jí stoupl o desetinu na 56 milionů korun. Do výsledku se promítlo zdražování vstupů včetně cen hutního materiálu a energií, přínos zato mělo zvýšení produktivity a efektivity výroby. Společnost to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

„Ve srovnání s plánem je možno konstatovat, že vzhledem k turbulentnímu vývoji v cenách surovin a především energií, jejichž nárůsty se společnosti v průběhu roku postupně dařilo promítat i do realizačních cen, společnost výrazně překročila celkový objem tržeb a podařilo se i překročit plánovaný hospodářský výsledek a objemy výroby,“ uvedlo představenstvo.

Předseda představenstva Pavel Krajča uvedl, že energie byla firma nucena nakupovat i na spotovém trhu za rekordních 1000 eur za megawatthodinu (v srpnu 2022). „Tak zásadní navyšování cen vstupů jsme nebyli schopni v plném rozsahu promítnout do koncových cen našich výrobků i díky dlouhodobě uzavřeným kontraktům v železničním odvětví, do kterého dodáváme přes 80 procent naší produkce. Naopak pozitivním vlivem bylo výrazné zvýšení naší produktivity a efektivity výroby včetně zaměření na úspory energií, které měly také významný finanční přínos,“ uvedl Krajča.

Pro dosažení kladného výsledku podle něj bylo klíčové, že se podařilo meziročně zvýšit objem výroby o 15 procent s nižším celkovým počtem zaměstnanců. Podnik měl loni průměrně 409 zaměstnanců, o 14 méně než v roce 2021.

„V minulém roce jsme zaznamenali zvýšenou poptávku trhu v železničním segmentu, což znamenalo silný tlak na naše výrobní kapacity, a bylo nutné, kromě zajištění nepřetržitých provozů klíčových kovacích agregátů, také zabezpečit větší míru externích kooperací, jak v oblasti kování, tak i opracování našich výrobků,“ uvedl předseda představenstva.

Vzhledem k vysoké inflaci, rostoucím cenám vstupů a velkému tlaku na ceny výrobků byla firma nucena výrazně omezit roční plán investic. Proinvestovala loni 42,8 milionu korun, investovala především do technologického zařízení. „Další rozvoj společnosti je postaven na aktivním rozšiřování výrobkového portfolia a nových investicích spojených s rozšiřováním výrobních kapacit a zefektivňováním stávající výroby zejména pomoci automatizace a robotizace,“ uvedl Krajča.

MSV Metal Studénka je předním evropským výrobcem výkovků a výlisků pro železnice, zemědělství, stavebnictví a těžební průmysl. Přes 80 procent produkce vyváží. Firma je evropskou jedničkou ve výrobě šroubovek a tažných háků, ve výrobě nárazníků a táhlových ústrojí se řadí mezi tři největší evropské dodavatele, ale je jediným výrobcem, který si všechny klíčové komponenty vyrábí sám.

Společnost je přímým nástupcem bývalého závodu Vagónka Studénka na výrobu vagonů, založeného v roce 1901. Od roku 2019 patří i s polskou dceřinou společností Kuźnia Ostrów Wielkopolski do skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel.

Zdroj: ČTK