Zdroj: Pixabay.com

[quote]Stát poskytne na výstavbu plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG) dalších 100 milionů korun z evropských fondů. Ministerstvo dopravy to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Vzniknout by mělo minimálně pět nových LNG stanic. V současnosti v České republice funguje jediná stanice v Lounech.[/quote]

,,Chtěli bychom podpořit výstavbu alespoň pěti LNG plnicích stanic, aby byla zajištěna průjezdnost dálkové kamionové dopravy přes území České republiky. Tyto veřejně přístupné stanice budou zároveň sloužit vnitrostátní nákladní, případně i autobusové dopravě,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, počítá s minimálně pěti plnicími stanicemi na LNG do roku 2025. Podle ministerstva by se díky dotacím mělo podařit tento cíl splnit.

Stát tak pokračuje v podpoře využívání alternativních paliv. Celosvětové zásoby zemního plynu jsou totiž výrazně větší než zásoby ropy a LNG by měl postupně v dopravě získávat významnější podíl.

Už v minulých měsících ministerstvo přislíbilo dotace z Operačního programu Doprava (OPD) na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG plnicích stanic. V květnu pak ministerstvo plánuje vyhlásit výzvu na projekty stavby stanic na vodík.

Celkem má stát v OPD, ze kterého jsou poskytovány dotace z evropských fondů, pro období 2014-2020 vyčleněno na podporu infrastruktury pro alternativní paliva 1,2 miliardy korun.

Zdroj: ČTK

DPP