Invoitix

[quote]Evropská komise schválila 10. prosince podle pravidel EU pro státní podporu německé schéma podpory přesunu nákladní dopravy ze silnice na železnici. Program podpoří provozovatele železniční nákladní dopravy v Německu, aby přispěl ke snížení dopravních zácp a emisí CO2.[/quote]

Komisařka Margrethe Vestager uvedla: „Podpora přesunu nákladní dopravy ze silnic na železnici je jedním z mnoha opatření, která musí Evropa přijmout na pomoc zlepšení ekologického dopadu, ale nezatíží přepravce.“

V srpnu 2018 Německo oznámilo Komisi systém podpory veřejné železniční nákladní dopravy. Celkový rozpočet má rozpočet 350 milionů EUR od roku 2018 do roku 2023. Provozovatelé železniční nákladní dopravy budou mít hrazeno až 45 % poplatků za využívání železniční sítě.
Očekává se, že provozovatelé železniční nákladní dopravy s touto podporou přenesou na železniční nákladní dopravce nižšími cenami. Provozovatelé železniční nákladní dopravy budou povinni informovat své zákazníky o tom, že jejich poplatky za dopravu byly výrazně sníženy.

Komise zjistila, že systém je přínosný pro životní prostředí a pro mobilitu; neboť podporuje železniční dopravu méně znečišťující ovzduší než silniční doprava. Současně snižuje přetížení silnic. Komise rovněž shledala, že opatření je přiměřené a nezbytné k dosažení sledovaného cíle podpory přechodu přepravy z jiného druhu dopravy na železnici.
V důsledku toho Komise dospěla k závěru, že opatření je v souladu s pravidly EU o státní podpoře, zejména s pokyny Komise z roku 2008 o státní podpoře pro železniční podniky.

Zdroj: Antonín Peltrám

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP