Publikace je věnována jedné z nejstarších soukromých dopravních firem v novodobé historii českých železnic, která je v roce 2023 dopravcem nejdéle provozujícím osobní železniční dopravu v České republice mimo státní dráhy. Její historie je nejen dlouhá, ale i velice pestrá.

Kniha přináší historii firmy, která je i historií vzniku vlaků provozovaných jiným dopravcem než státním. Je také přehledem velice těžkých začátků soukromé osobní železniční dopravy, kdy se soukromí dopravci pokusili dokázat, že zrušení dopravy ČD na některých tratích nebylo oprávněné, protože je na nich úspěšně provozována doprava i po šestadvaceti letech, a také se na jiných tratích pokusili rozhýbat nabídku služeb pro různé skupiny cestujících.

Na první pohled je jednou z mnoha obrazových publikací o železnici, ovšem z jiného úhlu vnímání je prvním a naprosto jedinečným uceleným zpracováním soudobých dějin, zejména prvopočátků soukromé železniční dopravy v ČR ve zcela nepřipravených legislativních podmínkách a v období, kdy byla snaha o zachování železnice na regionálních tratích v úplném protikladu s politikou státu.

Obsahuje také popisy a mapy všech tratí, kde GWTR provozuje nebo provozoval osobní dopravu a stručnou historii tohoto provozu a také popisy vozidel, které firma používala a používá od vzniku až po současnost.

A díky tomu, že vlaky a železnici fotí mnoho fotografů, kteří nejen zdokumentovali historický vývoj, ale i naše vlaky v krásné přírodě naší země, podařilo se, díky obrázkům více než osmdesáti autorů nejen domácích, ale i zahraničních, vytvořit nejen unikátní dokumentární snímky z historie ale i velice unikátní soubor nádherných obrázků vlaků z různých atraktivních míst železnice od západu po východ a od jihu na sever naší republiky.

Kniha má 276 stran formátu A4, je plně barevná a vázaná v tvrdých deskách.

Knihu je možné zakoupit v prodejnách Pragomodel v Klimentské ulici v Praze, knihkupectví Corona v Hybernské ulici v Praze a v Železničním muzeu ve Vimperku.

Zdroj: ŽESNAD

DPP