Domů Tagy EFSI

Štítek: EFSI

Bulharské předsednictví začíná půjčkou z Junckerova plánu ve výši 100 milionů EUR na zemědělskou firmu Huvepharma

Půjčka EIB zaručená Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) vytvoří ve venkovských oblastech více než 200 pracovních míst a posílí zemědělský sektor v Bulharsku. Dohoda byla podepsána v Sofii za přítomnosti předsedy Junckera a bulharského premiéra Borissova. Když kolegium komisařů navštívilo Sofii, aby se návštěva stala počátkem bulharského předsednictví v EU, podepsala Evropská investiční banka (EIB) půjčku ve výši 100...

Komise a skupina Evropské investiční banky vítají konečné přijetí rozšířeného a vylepšeného Evropského fondu pro strategické investice.

Poslanci Evropského parlamentu 12.12 schválili nařízení, kterým se rozšiřuje a vylepšuje Evropský fond pro strategické investice (EFSI), ústřední pilíř investičního plánu pro Evropu. Tento úspěšný závěrečný krok následuje po principiální dohodě, ke které dospěl Evropský parlament a členské státy dne 13. září. Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice akonkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Investiční plán je pro...

EU: Dva závažné materiály k investicím a migraci

Evropská komise zahájila 8. února 2017 novou výzvou inovativní způsob financování infrastrukturních projektů v oblasti dopravy v Evropě. Výzva k předkládání návrhů má spojit granty v hodnotě jedné miliardy eur (Nástroj pro propojení Evropy – Doprava) s financováním od veřejných finančních institucí, ze soukromého sektoru nebo vůbec poprvé i z Evropského fondu pro strategické investice, který je jádrem investičního plánu pro Evropu a významnou prioritou Junckerovy Komise.

„Doprava a logistika patří mezi nejlukrativnější ekonomické aktivity v EU“

Vážení čtenáři, vítejte u rozhovoru s Doc. Ing. Antonínem Peltrámem Csc, který vystudoval Hospodářskou fakultu na Vysoké škole politických a hospodářských věd v Praze a po dokončení studia získal vědeckou aspiranturu. V roce 1990 se stal ředitelem odboru dopravní politiky, prognostiky a mezinárodních vztahů federálního ministerstva dopravy, a také členem a předsedou Stálé komise pro trendy a ekonomiku dopravy Výboru pro vnitrozemskou dopravu Evropské hospodářské komise.

Dvě opatření pro zvýšení využití soukromého kapitálu Evropská komise

Dne 22.12. Evropská komise oznámila složení expertní skupiny na vysoké úrovni pro udržitelné finance. Skupina začne zasedáním v lednu 2017, skládá se z 20 lídrů z řad politických představitelů, z občanské společnosti, finančního sektoru a akademické sféry.

Investiční plán pro Evropu: momentum pokračuje EFSI podporovaným dohodami všech 28 členských států

Dne 23.12. byla na Kypru podepsána dohoda, která znamená, že záruka EFSI nyní pomáhá posílit investice v celé EU. Evropská komise vítá zprávu, že dohoda podepsaná na Kypru k jeho účasti v Evropském fondu pro strategické investice (EFSI) mu nyní pomůže zvýšit investice, podpořit tvorbu pracovních míst a růst ve všech 28 členských státech.

Komise vítá dohodu na rozšíření a posílení investičního plánu

Členské státy EU schválily 6.12. 2016 svůj postoj k návrhu Komise na rozšíření, prohloubení a posílení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), srdce investičního plánu Junckerovy komise pro Evropu.

Investiční plán pro Evropu je třeba posílit, vyplývá z jeho hodnocení

S přihlédnutím k závěrům tří hodnocení navrhla Komise 29.11. 2016 posílit a rozšířit Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který je základním prvkem investičního plánu pro Evropu. Plán již prokázal svoji užitečnost jakožto nástroj na podporu udržitelného zvyšování investic ve všech členských státech. Vzhledem ke konkrétním výsledkům, které plán vykázal za dva roky od svého zveřejnění, navrhl 14. září předseda Komise Juncker v projevu o stavu Unie posílit fond EFSI s cílem stimulovat nové investice.

Česko chce, aby evropské peníze pomohly s výstavbou dálnic

Peníze z nově nastavené podoby Evropského fondu strategických investic (EFSI) by mohly České republice pomoci s výstavbou dopravní infrastruktury, především po roce 2019. Novinářům to včera v Bruselu řekl první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Evropská komise před několika dny představila svůj záměr rozšíření práce fondu EFSI jak časově, tak také co do finančního objemu.

Evropský účetní dvůr podepsal účetní závěrku

Evropský účetní dvůr (EÚD) vydal 13.10. 2016 devátým rokem po sobě kladné hodnocení účetní uzávěrky EU. Shledal, že zejména u politik soudržnosti a zemědělství dále klesla celková odhadovaná míra chyb plateb ze 4,4 % v roce 2014 na 3,8 % v roce 2015.

Logistický kalendář