[quote]Půjčka EIB zaručená Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) vytvoří ve venkovských oblastech více než 200 pracovních míst a posílí zemědělský sektor v Bulharsku. Dohoda byla podepsána v Sofii za přítomnosti předsedy Junckera a bulharského premiéra Borissova.[/quote]

Když kolegium komisařů navštívilo Sofii, aby se návštěva stala počátkem bulharského předsednictví v EU, podepsala Evropská investiční banka (EIB) půjčku ve výši 100 milionů EUR s bulharským agrofarmářským podnikem Biovet na financování úrovně výroby a výzkumu a zvýšení jejich úrovně v oblasti zdraví zvířat. Půjčka je garantována Evropským fondem pro strategické investice (EFSI), ústředním pilířem investičního plánu pro Evropu, „Junckerovým plánem“. V důsledku tohoto financování bude ve venkovských částech Bulharska vytvořeno 210 pracovních míst.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker a předseda vlády Bulharska Bojko Borissov byli svědky podpisu jednání místopředsedy Komise Jyrki Katainena, ministra zemědělství Bulharska Rumena Porodzanova, místopředsedy EIB Andrew McDowela a Kirila Domuschieva, výkonného ředitele společnosti Biovet mateřské společnosti Huvepharma.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, zodpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl:

,,Je velmi potěšující, že jsem zde podepsal největší transakci EFSI v Bulharsku: 100 milionů eur do společnosti Biovet. EIB mohla poskytnout společnosti tuto půjčku a v důsledku toho uvidíme větší objem výzkumu a vývoje ve venkovských oblastech v Bulharsku, což by vedlo k růstu hospodářství a vytváření nových pracovních míst. Přeji si všemožný úspěch společnosti Biovet a bulharskému předsednictví na příštích šest měsíců. „

Komisař Phil Hogan, zodpovědný za zemědělství a rozvoj venkova, uvedl:

,,Zemědělský sektor v Evropě podporuje 44 milionů pracovních míst a představuje odvětví ekonomiky s obrovským potenciálem růstu. Investice je nezbytná, pokud má být tento potenciál plně realizován. klíčovou úlohu a srdečně vítám jejich podporu zemědělským společnostem, jako je Biovet, jako jasný důkaz jejich pevného závazku vůči zemědělskému a potravinářskému odvětví, které bude nadále zajišťovat pracovní místa ve venkovských oblastech a posilovat hospodářství. „

Bulharský ministr zemědělství Rumen Porodzanov řekl:

,,Jsem rád, že bulharské předsednictví Rady Evropské unie začíná s tak důležitým poselstvím bulharského zemědělského sektoru. Financování tohoto projektu ztělesňuje důvěryhodnost Evropské investiční banky vůči bulharské vládě a bulharský podnik Možnost realizace takového mimořádně důležitého a efektivního projektu v oblasti veterinární medicíny a péče o zdraví zvířat svědčí o perspektivách bulharského zemědělství a jsme hrdí na to, že projekt BIOVET je součástí Junckerova plánu.“

Místopředseda EIB Andrew McDowell uvedl:

,,Tato operace podpořená EIB a Investičním plánem pro Evropu posílí konkurenceschopnost vedoucí společnosti ve veterinární sféře v Bulharsku a posílí vedoucí postavení Evropy na trhu se zvířaty. Zdraví zvířat je klíčovým prvkem zemědělského odvětví EU a oblastí zájmu všech evropských občanů. „

Generální ředitel společnosti Huvepharma Kiril Domuschiev uvedl:

,,Společnost Huvepharma je odhodlána pokračovat ve své strategii růstu jako společnost zabývající se zdravím zvířat v EU působící na světových trzích. Podpora EIB nám umožňuje urychlit investice do bulharských výrobních a výzkumných a vývojových zařízení, vybudovat plně integrovanou veterinární společnost s výrobními zařízeními v EU a prodávat na světových trzích.“

Projekt zahrnuje návrh, výstavbu a správu dvou nových zařízení: fermentační zařízení v Peshtera v jižním Bulharsku, které bude vyrábět účinné látky, doplňky výživy, enzymy, probiotika a připravené léčebné přípravky pro zdraví zvířat a lidí; stejně jako nový závod v Razgradu v severovýchodním Bulharsku pro výrobu živočišných vakcín. Projekt také umožní společnost pro výzkum a vývoj v oblasti mikrobiologie a vývoj nových produktů, jako jsou vakcíny, enzymy, stejně jako zlepšování a formulace procesu.