Katedra magisterského studia uspořádala ve středu 13. prosince poslední vyžádanou přednášku v kalendářním roce 2023. Odborníci z odúčtovny přepravních tržeb OPT ČD Cargo představili studentům dopravního zaměření železniční přepravní systém a jeho specifika. Studentům na základě své dlouholeté praxe na železnici umožnili podívat se na vnitrostátní i mezinárodní železniční přepravu z hlediska současné praxe.

Na závěr přednášky objasnili postavení a roli odúčtovny OPT jako výkonné jednotky ČD Cargo, která má specifické poslání v oblasti účtování tržeb. Mimo jiné průměrně měsíčně vystavuje až 15 tisíc faktur, které se vztahují ke všem službám, jenž ČD Cargo poskytuje svým zákazníkům.

Ing. Blanka Kalupová, Ph.D., vedoucí Katedry magisterského studia

Zdroj: VSLG
DPP