[quote]Tetra Pak se připojil k Evropské alianci pro zelené oživení (the European Alliance for a Green Recovery). Aliance byla založena Evropským parlamentem v polovině dubna v době vrcholící krize COVID 19 a klade si za cíl vybudovat a podpořit plán ekologické obnovy, kde hlavním cílem je boj proti změně klimatu a ochrana biologické rozmanitosti. V centru evropské hospodářské politiky na následujících sedm let (2021 – 2027) je i udržitelnost potravinových dodavatelských řetězců.[/quote]

 

Vypuknutí epidemie COVID-19 narušilo nejen každodenní život, ale mělo také významný hospodářský dopad v celé Evropě a přimělo vlády, aby znovu vybudovaly a přehodnotily hospodářské oživení. Spolu s 270 dalšími signatáři, včetně politických činitelů, vedoucích podniků, finančních institucí, odborů, nevládních organizací a politických think tanků, získá Tetra Pak poznatky od ostatních příslušných zúčastněných stran a chce se podílet na rychlém zotavení globální ekonomiky i společností.

 

Udržitelnost ekonomického růstu

Prezident&CEO TetraPak Adolfo Orive zdůraznil, že společnost vždy věřila ve filozofii ekologického rozvoje spolu s udržitelným ekonomickým růstem, tak, aby byl minimalizován případný negativní dopad na životní prostředí. Připojení a spolupráce  s Evropskou aliancí pro ekologické oživení je tedy v souladu s ambicemi strategie firmy do roku 2030.

 

Regulace pomohou v dosažení ekologické obnovy

V nadcházejících týdnech se budou organizovat virtuální setkání s cílem sdílet znalosti a inovativní řešení. Setkání jsou platformou pro diskusi o regulačních opatřeních nezbytných k dosažení konečného cíle probíhající Evropské „zelené dohody“, kterým je dosažení neutrality vůči klimatu do roku 2050.

 

 

 

Zdroj : Syba