Invoitix

[quote]Yusen Logistics (Europe) BV s potěšením oznamuje, že po nedávné akvizici společnosti Tibbett Logistics bude na rumunském trhu pokračovat pod novým jménem Yusen Logistics (Romania) SRL.[/quote]

Koncem roku 2017 Yusen Logistics (Europe) BV uzavřela dohodu na převzetí společnosti Tibbett Logistics SRL, dříve ve výhradním vlastnictví britské Keswick Enterprises Group. Změna názvu je dalším z logických kroků následujících po akvizici a vstupuje v platnost v červnu 2018. Nové jméno a oficiální otevření Yusen Logistics (Romania) se oslavilo 15. června. V současnosti probíhá postupný rebranding, který bude dokončen dle stanoveného plánu.

Yusen Logistics (Romania), se sídlem v Bukurešti, je na domácím trhu předním poskytovatelem v oblasti kontraktní logistiky, skladování a intermodálních přeprav. Společnost disponuje skladovací plochou o celkové výměře 130 000 m2, která je rozmístěna mezi 14 strategických lokalit po celé zemi a zaměstnává na 1 400 zaměstnanců. Yusen Logistics (Romania) navíc řídí bukurešťský mezinárodní nákladní železniční terminál (BIRFT). Díky této strategické lokaci s výbornou silniční a železniční dostupností Yusen Logistics (Romania) svým zákazníkům poskytuje logistická řešení nejen po celém Rumunsku, ale také v sousedních zemích v jihovýchodní Evropě. Společnost v současnosti nabízí služby klientům v mnoha průmyslových odvětvích, zejména však zákazníkům v oblasti maloobchodu a automobilového průmyslu.

Rozšířením značky do Rumunska Yusen Logistics současně posiluje svou strategickou pozici jak ve východní Evropě, tak i celosvětově.

Wim Pauwels, CRO Yusen Logistics (Europe) BV, sdělil:

,,Součástí Vize a Mise Yusenu je plán stát se celosvětově preferovaným poskytovatelem logistiky dodavatelských řetězců zajišťujícím dynamická řešení pro neustále se měnící požadavky našich globálních zákazníků. Zavázali jsme se k tomu, že budeme neustále rozvíjet naše logistická řešení po celém světě, a právě zařazení rychle rostoucího rumunského trhu do naší sítě dále propojuje a podporuje naše globální cíle.“

David Goldsborough, Managing Director Yusen Logistics (Romania) k tomu poznamenal:

,,Jako Tibbett Logistics jsme budovali silnou pozici na rumunském trhu. Nyní jako Yusen Logistics (Romania) máme možnost se dále rozvíjet zapojením námořních, leteckých a pozemních služeb Yusen Logistics. Díky tomu budeme nabízet plnou šíři integrovaných mezinárodních řešení pro dodavatelské řetězce.”

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP