DB InfraGO musí plnit svou suverénní povinnost jako manažer infrastruktury

Evropský sektor železniční nákladní dopravy se zmatením sleduje eskalující spor o mzdy mezi GDL a Deutsche Bahn (DB). Po 2–3 dnech stávek v prosinci a na začátku ledna GDL nyní oznámilo 6denní stávku od 23. ledna, která je z našeho pohledu zcela nepřiměřená a bude mít zase významný dopad na železnici. nákladní doprava. To přichází v době, kdy je železniční nákladní doprava již ve velmi kritické situaci kvůli velkým problémům s infrastrukturou v Německu.

Přestože probíhající spor je ve skutečnosti sporem GDL-DB mezi strojvedoucími, chování jednotlivých členů odborů GDL v DB InfraGo narušuje a přerušuje důležité koridory nákladní dopravy, jako je například Rýnsko-alpský koridor mezi Rotterdamem a Milánem, což způsobuje velké finanční škody dotčeným železničním nákladním společnostem, což vede k vážným překážkám a ztrátě důvěry v politiku přemisťování zboží na železnici mezi zákazníky.

Je obzvláště znepokojivé a nepřijatelné, že konkurenční dopravci, působící v Německu mimo skupinu DB, které mají podíl na trhu železniční nákladní dopravy téměř 60 % v Německu a 50 % v EU, jsou nyní rovněž zatahovány do konfliktu GDL/DB a drženi jako rukojmí. Ani tyto společnosti, organizované v ERFA, které by mohly zajistit fungování evropských dodavatelských řetězců a pokračovat v prosazování politiky převodu zboží na jiný druh dopravy šetrné ke klimatu, nemohou své vlaky provozovat, pokud dispečeři DB neřídí dopravu.

ERFA naléhavě apeluje na obě strany konfliktu, aby udělaly vše, co je v jejich silách, aby nedošlo k narušení činnosti konkurenčních železničních společností. GDL se vyzývá, aby omezila svou stávku pouze na strojvedoucí DB a ovlivnila své členy, aby udržovali a nenarušovali úkoly infrastruktury na DB InfraGo tak, aby vlaky konkurenčních dopravců mohly obsluhovat důležité hlavní koridory.

ERFA také naléhá na DB, aby udělala vše, co je v jejích silách, aby splnila své suverénní povinnosti a svůj bezpodmínečný závazek jako manažera infrastruktury. Sektor nákladní dopravy již před druhou lednovou stávkou upozorňoval DB InfraGo na klíčovou roli jednotlivých dispečerů (např. Baden-Baden) při zajišťování hladkého fungování nákladní dopravy na koridoru Rýn-Alpy. Sektor nyní čelí třetí stávce během několika týdnů tohoto týdne a nemá dojem, že odvolání se na povinnost DB InfraGO plnit své závazky bude mít nějaký účinek a že bude uděláno vše pro to, aby dopravní služba fungovala i během nadcházející stávky. Jsme pevně přesvědčeni, že na základě znalostí získaných z předchozích stávek v prosinci 2023 a lednu 2024 ohledně neuralgických bodů na síti lze přijmout přiměřená opatření k zachování služeb manažera infrastruktury. Četné společnosti železniční nákladní dopravy za to číní odpovědnou DB InfraGo.

Prezident ERFA Dirk Stahl zdůraznil: „Stávka masivně poškozuje evropskou politiku převodu na jiný druh dopravy v železniční nákladní dopravě. Strany sporu se vyzývají, aby splnily svou odpovědnost za klimaticky šetrnou dopravní politiku a okamžitě odvrátily dopady stávky alespoň na konkurenceschopné dopravce a uvolnily důležité evropské nákladní koridory pro provoz těchto společností“

Generální tajemník ERFA, Conor Feighan uvedl: „Jakékoli zablokování objemu železniční nákladní dopravy na německé síti bude silně pociťováno mimo Německo. Vzhledem k tomu, že více než 50 % železniční nákladní dopravy překračuje alespoň jednu státní hranici a centrální polohu Německa, budou mít navrhované stávkové akce dopad na domácí i mezinárodní aktéry, kteří nejsou stranou probíhajících sporů.“

 

Zdroj: ŽESNAD