SINGAPORE - Bird's eye view of the massive amount of cargo at the PSA terminal, making Singapore a true transshipment port.

(photo credit: National Geographic Channels/Kenny Png)
DPP

[quote]V tak konkurenčním, náročném a dynamickém odvětví jako je logistika, nabývá transparentnost a sledovatelnost položek naprosto zásadní význam.  Spolu s flexibilitou a schopností rychle reagovat na rychle se měnící požadavky patří ke klíčovým faktorům úspěchu. Jak takové transparentnosti a sledovatelnosti dosáhnout?[/quote]

Bez přehledu a kontroly optimálního stavu nedosáhneme

Přehled a kontrola nad zásobovacími řetězci patří k hlavním výzvám, kterým čelí současné logistické společnosti. Zvyšování transparentnosti zásobovacího řetězce je vysokou prioritou nejen z hlediska jeho optimalizace, ale také díky celé řadě regulací, a především rostoucím požadavkům zákazníků na kvalitu doručování. Současného zákazníka zajímá vedle rychlosti a přesnosti doručování také ekologická a etická stránka věci a vyžaduje odpovídající informace. Spotřebitelé jsou citliví na etické principy od samotného získávání surovin, přes výrobu až po finální doručení produktu. Zajímají se o životní prostředí, politickou korektnost i problematiku odpadů.

Přesný přehled o zásobovacím řetězci přináší výhody všem účastníkům od výrobce po koncového spotřebitele.  Díky efektivnímu řešení s dobře navrženou strategií sledovatelnosti získávají společnosti přehled o každé položce z hlediska její okamžité pozice i aktuálního stavu.

Tato transparentnost je také zásadní v případě řešení různých přerušení, výpadků a jakýchkoli kritických situací obecně. Díky perfektnímu přehledu mohou logistické společnosti výrazně redukovat rizika a přijmout opatření pro odvrácení nepříjemných následků kritických situací.

Jaké další benefity transparentnost přináší?

  • Až 25% zvýšení přesnosti predikce
  • Až 20% snížení hladiny držených zásob
  • Zvýšení rychlosti a přesnosti doručování
  • Zjednodušení administrativy a úspory pracovní síly

Digitalizace, roboti a umělá inteligence

Cestou, jak dosáhnout transparentnosti celého zásobovacího řetězce, je využívání moderních technologií. S pomocí digitalizace procesů je možné získávat a zpracovávat potřebná data mnohem rychleji a přesněji a mít přehled o jednotlivých prvcích a procesech v reálném čase. Díky internetu věcí mohou jednotlivé prostředky sdílet data a optimalizovat průběh procesů nezávisle na lidských pracovnících. Sledovatelnost, optimalizace a zvyšování efektivity procesů tak dosahují zcela nové úrovně.

Roboti ve skladech se začínají objevovat stále častěji a umožňují mnohem rychlejší a přesnější práci. Další výhodu oproti tradičním skladům je možnost mnohem lepšího uspořádání a využití prostoru, protože robotické systémy nepotřebují tolik manipulačního prostoru jako lidští zaměstnanci. Umělá inteligence a programovatelnost přidává těmto systémům další atributy v podobě vyšší flexibility a multifunkčnosti.

Spokojeností zákazníka vše začíná i končí

Transparentnost v logistice umožňuje poskytovat aktuální informace všem účastníkům zásobovacího řetězce. Díky tomu mohou snižovat míru rizika a dosahovat lepších výsledků z hlediska nákladovosti, rychlosti i přesnosti zásobování. Zákazníkům tak mohou být poskytovány kvalitnější služby s nižšími náklady, a navíc nabídnuto sdílení informací o jejich zásilkách. A určitě se shodneme, že z hlediska dlouhodobé prosperity jakéhokoli podniku je spokojenost zákazníků naprosto klíčovým faktorem.

 

Autor: Ing. Jaroslav Bazala, ALog., PhD. & prezident Logistické akademie