DPP

Společnost TransPod zahajuje další fázi vývoje ultrarychlé potrubní dopravy v kanadské Albertě s financováním ve výši 550 milionů USD

Společnost TransPod dosáhla zásadního milníku v oboru a stala se první společností zabývající se přepravou trubkami, která potvrdila financování infrastrukturního projektu v hodnotě několika miliard dolarů.

Skupina Broughton Capital Group ve spolupráci se společností CERIECO vydala podmínky pro poskytnutí kombinovaného financování ve výši 550 milionů USD a dohody Master EPC, která bude zahrnovat významné zapojení kanadských dodavatelů, s cílem urychlit rozvoj linky TransPod mezi Edmontonem a Calgary a podpořit hospodářský růst v regionu.

 

Společnost TransPod, startup budující TransPod Line – nový ultrarychlý dopravní systém, který má narušit a nově definovat komerční dopravu – dnes oznámila další fázi mnohamiliardového infrastrukturního projektu v kanadské Albertě. Společnost Broughton Capital Group („BCG“) ve spolupráci s China-East Resources Import & Export Co. („CERIECO“), se v zásadě dohodly na poskytnutí kombinovaného financování ve výši 550 milionů USD, respektive na uzavření dohody Master EPC s cílem urychlit rozvoj linky TransPod mezi Edmontonem a Calgary a podpořit hospodářský růst v regionu. Již zveřejněná studie proveditelnosti linky TransPod potvrdila, že tento projekt ultrarychlé dopravy vytvoří až 140 000 pracovních míst a v průběhu výstavby zvýší HDP regionu o 19,2 miliardy USD, přičemž se očekává, že na ujednání Master EPC významně přispějí kanadští dodavatelé.

„Jako první a jediná společnost, která potvrdila takovéto financování projektu infrastruktury pro potrubní dopravu v hodnotě několika miliard dolarů, je společnost TransPod hrdá na svůj závazek podporovat růst v Albertě prostřednictvím skutečných inovací a partnerství,“ uvedl Sebastien Gendron, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti TransPod. „Výstavba a provoz linky TransPod pomůže obyvatelům Alberty snadno se pohybovat, vytvoří nová pracovní místa a usnadní investice do regionu. S důvěrou našich investorů a vlády Alberty naplníme společnou vizi progresivní, udržitelné a rostoucí ekonomiky.“

Mezi hlavní body studie proveditelnosti Alberta TransPod patří následující:

• Podstatný hospodářský růst: Alberta TransPod Line zvýší HDP provincie do roku 2030 o 19,2 miliardy dolarů (tj. 6,25 %).

• Významný růst zaměstnanosti: Projekt infrastruktury Alberta TransPod vytvoří 15 600 pracovních míst ročně, celkem 140 000 pracovních míst za devět let.

• Zlepšení cenové dostupnosti pro cestující: V porovnání s více než tříhodinovou jízdou autem nebo letenkou za zhruba 162 dolarů bude jízda TransPodem trvat z Calgary do Edmontonu 45 minut a cena jízdenky se odhaduje na 90 kanadských dolarů.

• Snížení uhlíkové stopy: Očekávaný počet cestujících mezi Calgary a Edmontonem sníží v průběhu roku emise CO2 o 636 000 tun ročně, což odpovídá vysazení lesa čtyřikrát většího než Calgary.

„Jedním ze strategických cílů společnosti BCG je investovat do inovativních projektů a naše spojení se společností CERIECO, v rámci projektu TransPod, tomuto cíli velmi vyhovuje a je dobrým příslibem pro budoucí projekty. Těšíme se, že se nám podaří tento projekt posunout kupředu,“ uvedla společnost Broughton Capital Group.

 

Další fáze projektu TransPod v Albertě jsou následující:

• Krátkodobé: Výzkum a vývoj; stavební povolení; posouzení vlivu na životní prostředí; získání pozemků (současnost – 2024).

• Střednědobé: Výstavba zkušební dráhy, vysokorychlostní testy a certifikace (2023-2027)

• Dlouhodobé: Výstavba kompletní meziměstské trati mezi Edmontonem a Calgary (zahájení v roce 2027).

„Naše partnerství se společnostmi BCG a TransPod nabízí silnou shodu strategických cílů, komplementární přístup k rozvoji infrastruktury, který, jak věříme, přinese významnou přidanou hodnotu napříč inovativními projekty v Kanadě,“ uvedla společnost CERIECO.

Aby podpořila regionální rozvoj pracovních míst a zajistila školení zaměstnanců pro linku TransPod v Albertě, spolupracovala společnost TransPod s organizací Building Trades of Alberta a využila její regionální odborné znalosti a partnerskou síť.

„TransPod je vzrušující a převratný lídr pro budoucnost zelené infrastruktury a dopravy v Kanadě i mimo ni,“ řekl Terry Parker, výkonný ředitel Building Trades of Alberta. „Nejenže pomůže Kanadě řešit její uhlíkové cíle, ale projekt TransPod v Albertě vytvoří tisíce dobře placených, komunitu podporujících pracovních míst pro kvalifikované pracovníky v Albertě, včetně pracovníků z domorodých komunit, žen, nových Kanaďanů a učňů. Odborový svaz Building Trades of Alberta – a jeho více než 60 000 členů – je připraven a nadšen, že se může na tomto projektu podílet.“