DPP

[quote]Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uzavřel případ kartelu pěti železničních dopravců v projektu Carpathia. Pokutu pro posledního účastníka, firmu Argo Logistics, která původně dosahovala 10 milionů korun, úřad snížil na 675.000 korun. Další tři účastníci dostali letos v lednu pokuty v celkové výši 8,4 milionu korun, jeden vyvázl bez pokuty. Úřad o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě. Pokutu pro Argo Logistics první instanci vrátil předseda úřadu Petr Mlsna letos v lednu, její výše podle něj nebyla dostatečně odůvodněná.[/quote]

„Snížení pokuty odráží intenzitu zapojení společnosti Argo do protisoutěžního jednání a zohledňuje záporný výsledek hospodaření soutěžitele, jeho klesající obrat a provozní ztrátu. Vzhledem k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitele Úřad současně uložil poměrně dlouhou dobu splatnosti pokuty, tedy 270 dní ode dne právní moci rozhodnutí,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

ÚOHS zjistil, že firmy AWT Čechofracht, Interfracht, Argo Logistics, Spedica a Rail Cargo Austria si v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia rozdělovaly zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovaly ceny těchto služeb a vyměňovaly si citlivé obchodní informace.

Účastníci kartelu měli v letech 2004 až 2013 uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Měli proto zřízený i rezervační systém, kde se o zakázkách navzájem informovali a rozdělovali si je.

Tři ze společností při odhalení kartelu s úřadem spolupracovaly. Rail Cargo Austria díky tomu, že poskytla úřadu informace a důkazy o existenci kartelu v takzvaném leniency programu, vyvázla bez pokuty. Programu shovívavost, tedy leniency spolu s takzvaným narovnáním využila firma AWT Čechofracht, s úřadem spolupracovala a pokuta se jí proto výrazně snížila na 1,83 milionu. Procedury narovnání využila i Spedica, která provinění přiznala a pokuta jí klesla o 20 procent na 4,24 milionu korun.

Firma Interfracht dostala pokutu 2,4 milionu korun, podala proti ní rozklad, ale Mlsna ji v druhé instanci letos v lednu potvrdil. Naopak pokutu deset milionů korun pro Argo Logistic vrátil k přezkoumání první instanci úřadu, protože podle něj nebyla řádně zdůvodněna.

Proti rozhodnutí o snížení pokuty nebyl podán rozklad, a je tedy pravomocné.

 

Zdroj : ČTK