Úroveň prací v autoservisech se v loňském roce proti roku 2020 zvýšila o tři procentní body na průměrně 96 procent. Stále ale nedosahovala kvality před koronavirovou epidemií, která byla okolo 98 procent. Mezi nejčastější pochybení patřilo nepředložení všech vyměněných dílů a fakturování opravy součástí vozidla, které nebyly poškozené. Velice časté bylo mezi objevenými chybami nekvalitně provedené lakování, případně i špatné spasování vyměněných dílů karoserie a nepřiměřeně dlouhá doba opravy. Vyplývá to z pravidelného šetření společnosti Cebia.

Autorizované servisy si podle něj z hlediska krajů nejlépe vedly v Jihomoravském kraji s průměrnými 98 procenty. Naopak nejhorší kvalita prací byla v Moravskoslezském kraji, kde dosáhla 85 procent. V případě neautorizovaných servisů na tom byly nejlépe ty v Jižních Čechách s 98 procenty, nejhůře pak dopadly neznačkové servisy v Plzeňském kraji, které získaly 91 procent. Autorizované servisy v Praze, která z hlediska kvality prací patří dlouhodobě ke špičce, vykázaly kvalitu ve výši 97 procent. Neautorizované opravny aut v hlavním městě získaly hodnocení kvality 96 procent.

„Přestože jsme u drtivé většiny zakázek nezjistili významné pochybení, klienti servisů by měli být opatrní a vyžadovat zejména předložení vyměněných dílů, čímž minimalizují riziko, že si autoservis účtuje peníze za něco, co nevyměnil. Ačkoli to podle našeho zjištění není velmi časté pochybení, naše analýza servisů potvrdila, že k němu někdy dochází,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Z hlediska administrativních chyb šlo podle firmy zejména o špatně vyplněné zakázkové listy, v nichž nezřídka chyběla informace o stavu pohonných hmot a počtu najetých kilometrů.

Kvalita prací servisů se zhoršila ve čtvrtém čtvrtletí, kdy klesla na 92 procent především kvůli pochybením ve značkových servisech. Naopak nejvyšší úroveň prací byla mezi dubnem a červnem, a to 98 procent, uvedla Cebia.

V loňském roce došlo také ke snížení četnosti využívání služby pick-up, kdy zaměstnanec servisu odveze opravené vozidlo zákazníkovi domů či do zaměstnání. Důvodem byla chybějící kapacita servisů, ale také obava majitelů vozů z nákazy koronavirem, ukázal průzkum.

Auditoři jeden servis navštíví průměrně třikrát za rok. Všechny kontroly jsou neohlášené, servis není o návštěvě auditora předem informovaný. Při kontrolách se hodnotí řada parametrů od přístupu k zákazníkovi, přes zakázkový list se správným rozsahem výrobcem předepsaných úkonů, skutečný rozsah předepsaných prací včetně výměny oleje, správnost rozsahu vyúčtování, provedení kontroly funkčních prvků vozidla či provedení testovací jízdy až po umytí vozidla před vrácením provozovateli.