Zdroj: Pixabay.com

[quote]Námořní emise se předpovídají, že se do roku 2050 zvýší o 50% až 250%. Evropská rada přepravců vždy upřednostňuje globální přístup k tomuto globálnímu problému. Regionální předpisy by neměly být zavedeny, protože představují riziko narušení hospodářské soutěže a vyhýbání se dopravě. Průhlednost a skutečná energetická účinnost lodí jsou však dvěma prvky, které povedou ke zlepšení boje proti globálnímu oteplování. EU by měla zajistit, aby se tyto prvky odrazily v dohodě Mezinárodní námořní organizace (IMO)[/quote]

Mezinárodní námořní organizace (IMO) učinila značné úsilí, aby zajistila spravedlivému příspěvku tohoto odvětví k cíli parížské dohody omezit zvýšení teplot na + 1,5 ° C v nadcházejících letech. Z tohoto hlediska bylo snížení emisí CO2 a omezování dopadů námořní dopravy na životní prostředí vždy velmi důležité pro přepravce.

V roce 2016 IMO dosáhla důležitého řešení globálního systému shromažďování údajů pro řešení emisí CO2. Rovněž souhlasila s vypracováním cestovní mapy pro řešení emisí CO2 z mezinárodní lodní dopravy, přičemž počáteční závazky týkající se snížení emisí CO2 by měly být schváleny do roku 2018. Práce stále probíhají na globální úrovni. Nicméně tyto globální schémata nejsou dokonalé, i když směřují správným směrem.

Aby ESC vždy udržovala rovnováhu, vždy upřednostňuje globální přístup. Systém „Monitorování, hlášení a ověřování“, který před několika lety vytvořila Evropská komise, je velmi zajímavý. ESC se domnívá, že je potřeba hodně využít, aby se zlepšil současný globální návrh IMO.

Konkrétně transparentnost údajů je nanejvýš důležité, pokud budeme chtít opravdovou změnu. Veškerá shromážděná data by měla být k dispozici, aby zákazníci námořních dopravců mohli snadno zvolit svého dodavatele podle environmentálních charakteristik (což ještě není). Skutečná energetická účinnost lodí, i když náročná, by měla být považována za nezbytnou podmínku jakékoli globální regulace.

V uplynulém (a nadcházejícím) konzultačním procesu, který zorganizovala Evropská komise, navrhla ESC (a navrhne) podporu celosvětového řešení IMO, a to pouze v případě, že se zlepší díky návrhu EU o transparentnosti a skutečné energetické účinnosti lodí . Tyto dva prvky, pokud budou implementovány, přinesou odlišné prostředí. EU by měla převzít vedoucí úlohu v tomto úkolu, ale nikoliv tím, že by uložila nařízení, které by poškodilo její hospodářství, ale spíše tím, že by se dohoda IMO ještě zvýšila.

Článek v originálním znění si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: Eurologport.eu