[quote]Mezi přední logistické firmy našeho jižního souseda patří společnost PKZ Slovakia, člen skupiny PKZ Logistics Group, která již více než 25 let poskytuje své komplexní služby na mezinárodním logistickém trhu. Svým zákazníkům nabízí profesionální řešení v oblasti silniční i železniční přepravy, námořní a letecké spedice a poskytuje rovněž služby celní deklarace. Skupina PKZ pro své klienty zajišťuje také skladování v moderních logistických skladech, ve kterých je možné uspokojit potřeby i nejnáročnějších ukladatelů.[/quote]

 

Mezi základní předpoklady k plnění jednoho z hlavních cílů společnosti, jímž je spokojený zákazník, patří neustálé zlepšování a zefektivňování poskytovaných služeb. Po několika posledních letech velmi dynamického rozvoje však společnost začala pociťovat omezení ze strany do té doby používaného informačního systému pro řízení spedice a dopravy. Koncem roku 2018 tak firma stála před úkolem vybrat takový TMS (Transport Management System), který by dokázal nejenom vyhovět jejím aktuálním potřebám, ale který by byl zároveň připraven reagovat i na specifické požadavky společnosti a jejich zákazníků do budoucna.

 

Na základě interního výběrového řízení byl vybrán informační systém LORI, jehož producentem je společnost OLTIS Group. Tato společnost patří již více než 20 let k předním dodavatelům IT řešení pro oblast dopravy, spedice a skladování nejenom v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku. K hlavním atributům jejích IT řešení patří zejména komplexní pokrytí všech operací v jednotlivých  oblastech logistického řetězce, vzájemná provázanost těchto oblastí, vysoká míra automatizace a variability nastavení a v neposlední řadě otevřenost pro výměnu dat s jinými systémy. Svá řešení OLTIS Group neustále rozvíjí v souladu s požadavky svých zákazníků i v reakci na nově dostupné technologie (mobilní aplikace v prostředí Android, cloudová řešení,…).

 

Implementaci systému TMS předcházela detailní analýza všech pracovních procesů, které byly následně promítnuty do nastavení a úprav systému. Vzhledem k profesionálně zpracovanému zadání ze strany PKZ Slovakia a díky rozsáhlým zkušenostem dodavatele s implementací podobných projektů, proběhl celý projekt bez větších komplikací. K úspěšnému zvládnutí přispěla také uplatněná metoda projektového řízení a profesionální přístup pracovníků společnosti PKZ Slovakia zejména v době pilotního testování. Výsledkem společného úsilí pak bylo zahájení plnohodnotného užívání nového systému v předem dohodnutém termínu.

 

Úspěšné nasazení systému od společnosti OLTIS Group umožní společnosti PKZ Slovakia i nadále poskytovat svým zákazníkům vysokou úroveň služeb.

 

Zdroj : OLTIS Group

DPP