Studio mockup of clothes. Neatly folded blank T-shirt lies on the gray background with shadows. Template can use for you showcase.

[quote]Švédský impact-tech startup Doconomy si klade za cíl usnadnit výběr produktů podle jejich uhlíkové stopy. Slovenská technologická společnost Vacuumlabs, která vyvíjí fintech řešení pro společnosti po celém světě, pomohla projektu Doconomy vyvinout a vytvořit kalkulačku The 2030 Calculator, digitální nástroj, který je volně dostupný pro společnosti i spotřebitele a umožňuje spočítat si míru uhlíkové stopy nejrůznějších produktů. Součástí spolupráce byl také vývoj sady SDK (software development kit), kterou mohou banky a další instituce integrovat do svých aplikací, aby poskytly zákazníkům informace o emisích, které generují jejich nákupy napříč všemi platbami.[/quote]

 

Švédská společnost Doconomy již vstoupila do povědomí svou kreditní kartou DO Black. Jde o první kreditní kartu na světě, která omezuje výdaje nikoli podle dostupných financí, ale podle úrovně emisí CO2, které způsobily nákupy majitele karty. Doconomy věří, že transparentnost spojená s trekováním uhlíkové stopy vytvoří nové formy věrnostních programů a také pomůže zákazníkům rozhodovat se při výběru značek. Ti již nebudou porovnávat produkty pouze na základě ceny a kvality, ale také na základě uhlíkové stopy, která bude představovat posun v chování spotřebitelů. Kalkulátor tím otevírá cestu výrobcům i spotřebitelům, aby se mohli podílet na potřebném snížení emisí o 50 % do roku 2030.

 

Jak kalkulátor funguje

Využívání LCA (Life Cycle Assessment) se v minulosti ukázalo jako finančně a časově náročné. Několikatýdenní, cenově nákladný proces byl především překážkou pro malé a střední značky, které o transparentnost projevují největší zájem. 2030 Calculator přináší požadovanou změnu. K rychlému, několikaminutovému výpočtu uhlíkové stopy svých produktů jej může použít jakákoliv značka nebo výrobce. Zcela zdarma tak získá informace o emisích produktu či služby od jeho výroby, přes přepravu až do okamžiku prodeje, přičemž není vynechaná žádná část produktu – materiál, obal, doprava a také energie spotřebovaná ve výrobním procesu.

 

„Věřím, že produkty, na kterých naše týmy pracují, mohou měnit svět k lepšímu a zároveň ukazovat, že i když jsou peníze hybatelem všeho ve světě, můžeme změnit způsob, jakým je používáme. Proto pro nás spojení s Doconomy bylo jasnou volbou. Tým našich tří vývojářů zvládl vytvořit 2030 Calculator za tři měsíce a už teď pracujeme s Doconomy na dalších produktech. Společnosti s tak jasnou vizí, a úmyslem dělat náš svět lepší, k sobě potřebují ty nejlepší vývojářské týmy na světě,“ říká Matej Ftáčnik, CXO a spoluzakladatel Vacuumlabs.

 

Doconomy, jako partner UNFCCC, uvádí tento nástroj coby součást svého globálního vzdělávacího programu. Zároveň je to součást zastřešujícího konceptu Planet Loyalty, jehož cílem je upevnit označování produktů s uhlíkovou stopou a položit tak základy pro vědomou spotřebu. Doconomy podporují nejen velké značky, jako Mastercard, ale i vládní organizace. Patricia Espinosa, výkonná tajemnice Rámcové dohody OSN o klimatických změnách, k projektu řekla: „Jsem moc ráda, že Calculator 2030 vznikl. Jsem šťastná, že inovace reagují na klimatické změny. Dává mi to víru, že tento boj stále můžeme vyhrát.“

 

Doconomy svými produkty reaguje na Emission Gap Report, který v roce 2018 vydalo OSN a doporučuje v něm pro záchranu udržitelnosti a klimatu snížit produkci oxidu uhličitého o 50 %. Vzhledem k tomu, že více jak 60 % tvorby skleníkových plynů je spojené s lidskou spotřebou, rozhodlo se Doconomy vytvářet nástroje, které mohou pomoci spotřebitelům a výrobcům jít cestou udržitelnosti.

 

Spuštěním 2030 Calculator, https://www.2030calculator.com/, chce Doconomy povzbudit a pozvat všechny společnosti a organizace k počítání jejich uhlíkové stopy, sdílení jejich dat a kolaboraci na vytváření toho nejpřesnějšího kalkulátoru CO2 emisí vytvářených produktů. 2030 Calculator je navíc poskytován zdarma.

 

Více informací o spolupráci mezi Vacuumlabs a Doconomy můžete najít v této Case study https://www.vacuumlabs.com/projects/doconomy_cs.