Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR dnes zvolila novým prezidentem na období 2023 až 2027 dosavadního viceprezidenta Jana Rafaje. Ve funkci vystřídá Jaroslava Hanáka, který v čele svazu skončí po 12 letech. Nový prezident Rafaj byl zvolen ve druhém kole 60 procenty hlasů, ve kterém porazil bývalého premiéra Mirka Topolánka.

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR volí nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor jednou za čtyři roky. Volí se zvlášť prezident Svazu průmyslu a poté členové představenstva. Z kandidátů, kteří byli zvoleni do představenstva, delegáti následně vybírají viceprezidenty svazu. Pro kandidáty hlasují zástupci kolektivních členů (svazů a asociací) a delegáti vybraných individuálních členů (firem). Pro zvolení do orgánu potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných zástupců členů.

Česko podle nového prezidenta svazu nečeká jednoduché období, protože se musí vypořádat se stavem veřejných financí. „Je tam celá řada opatření, která jdou proti firmám, a vláda nám do dnešního dne není schopná na některé otázky odpovědět. Proto jsme již na tripartitě vyzvali k dalším jednáním a věříme, že budeme úspěšní. Chceme také bojovat za naše zaměstnance, protože opravdu není důvod, abychom nabourávali sociální dialog kvůli jedné miliardě, kterou by stát mohl vybrat,“ uvedl Rafaj.

Rafaj mezi svými prioritami označil prosazování českých produktů, vypořádání se s green dealem, aby neškodil českým firmám, zavádění digitalizace, podporu trhu práce a budování infrastruktury.

Podle Hanáka, který se rozhodl již znovu nekandidovat, to bude mít nové představenstvo svazu velmi těžké s ohledem na stav veřejných financí a nedořešenou energetickou krizi. „Všechno budou muset směřovat k tomu, aby věděli, kam přesně mají svaz i samotný průmysl vést, jak zajistit co největší předvídatelnost a jak udělat potřebnou reformu ekonomiky na vyšší přidanou hodnotu. Věřím, že to společně se současným kvalitním sekretariátem zvládnou,“ dodal Hanák.

Viceprezidenty svazu byli dnes zvoleni Daniel Beneš (ČEZ), František Chaloupecký (Dostav), Milena Jabůrková (IBM), Martin Jahn (Škoda Auto), Kateřina Kupková (Lenzing Biocel Paskov) a Radek Špicar (BusinessEurope). V představenstvu zasednou ještě Jiří Holoubek (Elektrotechnická asociace ČR), Tomáš Kolář (Linet), Eduard Palíšek (Siemens), Jan Rýdl (TOS Warnsdorf), Daniel Urban (Ocelářská unie), Tomasz Wiatrak (Orlen Unipetrol), Martin Wichterle (Wikov) a Bohdan Wojnar (Škoda Auto). V dozorčí radě pak do roku 2027 zasednou Ernest Išvánfy (ASICR), Zdeněk Musil (Euro Waste), Roman Schiffer (OEZ), Ivan Souček (Svaz chemického průmyslu) a Richard Vidlička (ČSZE).

Svaz průmyslu a dopravy ČR, který je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, reprezentuje 11.000 firem s více než 1,3 milionu zaměstnanců. Jeho cílem je hájit a prosazovat jejich zájmy v evropských a mezinárodních organizacích. Snaží se také ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády s cílem vytvářet podmínky vhodné pro rozvoj podnikání v ČR.