Ve venkovní Galerii Vltavská na kaskádách u stanice metra Vltavská Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájily devátou
a poslední výstavu v rámci programu Umění pro město. Instalace s příznačným názvem „Co bude, Vltavská?“ autorek Evy Truncové a Moniky Přikrylové se stejně jako předchozí zdejší výstavy vztahuje k místu Vltavské, ale kriticky nahlíží i na její budoucnost a problematiku ochrany poválečné architektury. Výstava potrvá do 1. března 2024.

 

Eva Truncová a Monika Přikrylová se skrze svou intervenci vypořádávají se změnami na území Vltavské s cílem poukázat na způsob, jakým se u nás chováme k poválečné architektuře. Navzdory pozitivnímu hodnocení odborné veřejnosti, která argumentuje architektonickými kvalitami těchto budov ve snaze předejít jejich bourání, demolice cenných stavebních památek nadále pokračuje. Podobný osud čeká i stanici metra Vltavská, která částečně zanikne kvůli urbanistickému řešení nové pražské filharmonie.

 

Ve svém spekulativním návrhu revitalizace této stanice a jejího okolí autorky přebírají a imitují rétoriku soudobých architektonických projektů s cílem prezentovat původní návrh perspektivou současných zobrazovacích technik a 3D vizualizací. Bez ambicí hodnotit plánovaný záměr tak chtějí poukázat na problematiku ochrany a kvality poválečných staveb.

 

Dočasný projekt Galerie Vltavská vznikl jako spolupráce DPP a programu Umění pro město, spadajícího pod GHMP. Tato galerie pod širým nebem od svého vzniku v roce 2020 poskytla prostor pro devět výstav multižánrových českých umělců a umělkyň. V průběhu let byla k vidění například výstava fotek, instalace, která nás naváděla k procházkám po okolí, výstava sloganů, kartografické grafiky a další intervence. Svými projekty umělci a umělkyně reagovali buď přímo na stanici metra, na řeku Vltavu či na oblast Holešovic.

 

Fungování Galerie Vltavská shrnuje Anna Švarc, projektová manažerka DPP a architektka pražského metra následovně: „Přesto, že za dobu fungování Galerie Vltavská (cca 3 roky) prostor již dobře známe, jsou některé projekty – s odstupem času – téměř překvapivé. Jejich obsah se nemění, mění se ale jejich kontext. Vltavská je stále Vltavskou, ale výrazně se posunul způsob, jak se na ni nahlíží, jak nabitá je potenciálem transformace, jak se změnil její kulturní náboj, což bylo cílem samotné galerie. Autorky zde trefně podtrhují novost původního záměru v kontrastu
s alternativní vizí budoucnosti a nabízí memento, ve kterém je zřejmé, jak nám nepozorovaně vyrostly děti, stromy, Vltavská a ideály. Setkání dob je i hezkou paralelou, jak vstupují projekty současného umění GHMP do původní architektury metra. Díky za to.“

 

Proč je tato výstava poslední ze série? Projekt byl od začátku koncipován jako dočasný, a nyní, když je rozhodnuto, že v dohledné době se budou zdi výstavního prostoru bourat, nadešel čas, aby galerie uvedla poslední výstavu. Všechny změny jsou spojeny s plošnou transformací tohoto území – od nové čtvrti v Holešovicích-Bubnech po Vltavskou, kde vznikne kromě nové pražské filharmonie i nový dopravní uzel.

 

„Galerie Vltavská je pro nás srdcovým projektem, protože je spojen s úplnými začátky programu Umění pro město i se začátky spolupráce GHMP a DPP. Výstavou ‚Co bude, Vltavská?‘ se s Vltavskou loučíme a symbolicky ji předáváme k jejímu dalšímu rozvoji. Za tři roky se nám podařilo prostor obohatit o několik uměleckých intervencí a částečně tak proměnit jeho účel. Snad si uchová svůj ráz a bude dál sloužit i jako místo pro umění,“ uzavírá Marie Foltýnová, vedoucí oddělení správy veřejné plastiky GHMP.

Zdroj: DPP

DPP