Nedávný neúspěch s gigafactory VW v České republice přiměl vládu k systematičtější přípravě podobných průmyslových parků

 

Agentura Czechinvest proto začala připravovat vznik pětadvaceti průmyslových parků, které by měly splňovat nároky potenciálních investorů podobného rozsahu, jako byl koncern VW se svou gigafactory. Tyto lokality by měy mít dostatečnou velikost v řádu desítek hektarů, kvalitní gelogické podloží, přiměřenou vzdálenost od obydlených oblastí, vydatné zdroje vody a přívod energie, pokud možno tzv. zelené a v neposlední řadě vyhovující napojení na silniční i železniční síť. Část těchto vytipovaných lokalit se nachází v oblasti postupně dotěžovaných severočeských hnědouhelných lomů, které tyto nároky splňují poměrně snadno.

Zdroj: ŽESNAD

DPP