[quote]Vláda dnes schválila koncepci dopravní politiky do roku 2027. Jejím cílem je snížení ekologické a energetické náročnosti tuzemské dopravy, jejího udržitelného plánování a využití moderních technologií. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Koncepce počítá i s výhledem až do roku 2050, kdy je cílem snížení spotřeby zhruba na třetinu. Doprava patří k energeticky nejnáročnějším oborům v českém průmyslu, na spotřebě se podílí ze čtvrtiny.[/quote]

Energetická náročnost a snižování emisí či znečišťujících látek je jedním z hlavních cílů strategie pro dopravní politiku. Doprava se v současnosti podílí na spotřebě energie přibližně 25 procenty a patří k největším spotřebitelům. Zatímco ostatní průmysl a domácnosti v posledních letech svůj podíl postupně snižují, v dopravě spotřeba každoročně rostě v průměru o 3,5 procenta.

„Energetické úspory v dopravě vyžadují specifický přístup k jednotlivým segmentům dopravy – k dálkové dopravě, k dopravě v metropolích a aglomeracích a k dopravě ve venkovském prostoru. A právě tomu jsme novou dopravní strategii přizpůsobili,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Potenciál úspor energie v dopravě je podle ministerstva značný. Dosáhnout toho chce například využíváním ekologičtějších zdrojů, tedy například postupným přechodem ze spalovacích motorů na elektrické či plynové, k čemuž chce motivovat dopravce například sazbami mýta či daní. Dalším krokem by byla i větší motivace pro cestující využívat oproti silniční dopravě například železnici. Města i stát by k tomu měly přispět zlepšením územního i dopravního plánování a vzájemnou spoluprácí, například při vytváření integrované dopravy či kombinováním různých druhů dopravy.

Dopravní politika také počítá s využíváním nových technologií, které by měly zefektivnit různé procesy nejen v dopravě.

Dopravní politika zatím neřeší dopady koronavirové krize. Ty bude nutné zohlednit v následujících dvou až třech letech v rámci akčního plánu. Plán však vznikne, až budou k dispozici všechny potřebné informace po krizi. Resort v této souvislosti upozorňuje, že cíle dopravního politiky do roku 2027 jsou spíše dlouhodobého charakteru.

 

Zdroj : ČTK