DPP

[quote]Německý parlament schválil zákon, kterým jsou vozidla na stlačený a zkapalněný zemní plyn (CNG a LNG) od 1. ledna do 31. prosince 2020 osvobozeny od povinnosti platit dálniční mýto.[/quote]

 

Německý federální parlament schválil zákon, podle něhož budou vozidla nad 7,5 tun s pohonem na zemní plyn osvobozena od ekologické složky dálničního mýta, a to zatím na dvouleté období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020. To znamená, že vozidla s pohonem na zemní plyn budou zvýhodněna stejně jako vozy na elektrický pohon a budou se jich týkat pouze poplatky na infrastrukturu a poplatky za hluk. Toto zvýhodnění, spolu s dotacemi na koupi vozů s pohonem na zemní plyn, odsouhlasenými v červenci (12 000 € na vozy na LNG a 8 000 € na vozy na CNG), ještě zvýrazňuje finanční přínos těchto trvale udržitelných nákladních vozů pro německé dopravce, kteří tak ušetří od 9,3 do 18,7 centů na kilometr v závislosti na hmotnostní třídě.

Již dříve byly v červnu odsouhlaseny také dotace na koupi těchto vozů. Německo leží na křižovatce evropské logistiky, proto tyto rozhodné kroky německého parlamentu zásadně urychlí rozmach pohonu na zemní plyn na celém kontinentu a významně ovlivní evropskou nákladní dopravu. Nákladní vozy na LNG a CNG splňují nároky doslova každého dopravce – od kamionových přepravců až po logistické společnosti provozující dopravu na všechny vzdálenosti, od městských a meziměstských misí,  po dálkovou dopravu.

Tyto vozy mají veškeré ekologické přednosti zemního plynu, nejčistšího fosilního paliva: generují o 90 % méně NO2, o 99 % méně polétavého prachu; a v případě biometanu o 95 % méně CO2 než jejich dieselová obdoba.

Zemní plyn navíc otevírá možnost plynulého přechodu k cyklické ekonomice založené na energii vyráběné z organického či zemědělského odpadu, která dosahuje dokonce negativních emisí skleníkových plynů a sekvestrace uhlíku, neboť se spoléhá na přirozený uhlíkový/organický cyklus. Biometan z tekutého hnojiva ve skutečnosti dosahuje až 182 % úspory CO2 v porovnání s konvenčním palivem.

Vozy na zemní plyn mají zároveň výhodu extrémně tichého provozu. Technologie využívající Ottův cyklus, dosahuje nižší hlučnosti než dieselové vozy a nabízí tak dopravcům konkurenční výhodu pro městskou a noční dopravu.