[quote]Výrobci pražců ŽPSV z Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku loni vzrostly tržby z předloňských 1,51 miliardy korun na více než 1,71 miliardy korun. Firma vykázala zisk přesahující 65,3 milionu korun, v roce 2017 činil zhruba 74,7 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy podniku zveřejněné ve Sbírce listin.[/quote]

Podle jednatele a generálního ředitele Tomáše Opletala má za sebou společnost úspěšný rok, ve kterém přesáhla plánovaný hospodářský výsledek. Zaznamenala navýšení tržeb u kolejových staveb a také vlastních montážních kapacit, díky čemuž zvýšila objem realizovaných stavebních zakázek. „Úroveň tržeb a dosažené výsledky hospodaření v roce 2018 byly ovlivněny zejména ekonomickým růstem v ČR,“ uvedl ve výroční zprávě Opletal.

Své výrobky firma dodává především do Česka, ale i na Slovensko, do Srbska, Řecka nebo Německa. Ve společnosti loni pracovalo průměrně 522 zaměstnanců, o 20 více než v roce 2017. Na osobní náklady firma loni uvolnila téměř 280,3 milionu korun.

ŽPSV loni koupila německá společnost Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH. Nový německý vlastník zahájil výrobu již v roce 1929 a patří k největším evropským výrobcům pražců z předpjatého betonu. Do loňska byla firma ŽPSV součástí holdingu OHL.

Změna akcionáře a transformace podniku vyústila ve fúzi společností ŽPSV a.s. a Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o. Firma nově vystupuje pod oficiálním názvem ŽPSV s.r.o. Kromě železničních pražců dodává například montované skelety halových objektů a prefabrikované mosty, činná je i v dalších oblastech stavebnictví.

Historie ŽPSV sahá do roku 1952, kdy byl v Praze založen Podnik pro lomy a štěrkovny. V roce 1963 se firma přejmenovala na Železniční průmyslovou stavební výrobu se sídlem v Uherském Ostrohu, kde je také jeden z jejích výrobních závodů. Další závody jsou v Nových Hradech na Českobudějovicku, Doloplazech na Prostějovsku, Čerčanech na Benešovsku a Liticích nad Orlicí na Orlickoústecku. Firma má i dceřiné společnosti na Slovensku a v Bulharsku.