Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Savills se Evropa do konce roku 2022 v důsledku růstu výrobního sektoru dočká poptávky po dalších 11,6 milionech metrů čtverečních skladových prostor, což vychází z údajů prognóz spol. Capital Economics.

 

Realizovaná poptávka ze strany evropského výrobního sektoru se v posledních letech výrazně zvýšila, a toze 2 milionů metrů čtverečních v roce 2012 na 4 miliony metrů čtverečních v roce 2019, jak uvádí mezinárodní realitní poradce Savills. Přestože se očekává, že v roce 2020 bude poptávka o něco nižší, předpokládá se, že v roce 2021 opět překročí hranici 4 milionů metrů čtverečních, a poté bude nadále růst (Graf 1).

Na evropský výrobní sektor připadá stejný podíl realizované poptávky po logistických prostorách jako ve Velké Británii, a to 14 %. Vzhledem k tomu, že se tato evropská míra realizované poptávky v jednotlivých zemích liší – s vyšším podílem realizované poptávky ve střední a východní Evropě v rozmezí od 35 % v České republice do 14 % v Polsku – naznačuje to, že prognózy poptávky pro Evropu by mohly být konzervativní a vyšší než 11,6 milionu metrů čtverečních předpokládaných na konec roku 2022.

 

Chris LaRue, ředitel–vedoucí oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, Savills ČR a SR, říká: „V tomto ohledu Česká republika nadále těží z vysoké koncentrace dodavatelů pro automobilový průmysl, zejména podíváme-li se na čistou poptávku. V posledních pěti letech bylo v průměru 50 % z celkové plochy průmyslových prostor, které si pronajaly výrobní společnosti, zabráno nájemci napojenými na automobilový průmysl.“

 

Mike Barnes, associate oddělení evropského průzkumu trhu spol. Savills, komentuje: „Pokud společnosti v krátkodobém horizontu přijmou politiku nearshoringu, aby se izolovaly od budoucího narušení dodavatelského řetězce, je pravděpodobné, že evropská výroba poroste, což zase vytvoří dominový efekt pro poptávku po skladech. Budou-li prognózy spol. Capital Economics jen o 20 % vyšší, bude do roku 2022 v celé Evropě zapotřebí dalších 13,9 milionu metrů čtverečních tradičních skladových prostor.“

 

Podle červencového průzkumu Institutu pro řízení dodávek (Institute for Supply Management – ISM) 20 % firem plánuje nebo již začalo přesouvat nebo přibližovat (reshore nebo nearshore) části své výroby, zatímco 27 % sníží počet zaměstnanců. Jednou z výzev neashoringu je pro evropské výrobce nedostatek dostupných logistických prostor (Graf 2). Developeři jsou méně ochotní podstupovat riziko a spekulativní výstavba se bude v letech 2020–21 pravděpodobně snižovat.

 

 

Lenka Pechová, seniorní analytička průzkumu trhu spol. Savills ČR a SR, dodává: „Podle Savills ´Nearshoring Indexu´ zveřejněného v červenci 2020 jsou země, které v Evropě nabízejí největší potenciál pro nearshoring, soustředěny ve střední a východní Evropě, a to díky nižším vstupním nákladům a přímému silničnímu a železničnímu spojení s hlavními západoevropskými spotřebitelskými trhy. Česká republika je 5. nejatraktivnější evropskou zemí pro nearshoring, podporovaná vynikající infrastrukturou, příznivými vstupními náklady a zavedenou výrobní ekonomikou pro vývoz. Vzhledem k nízké úrovni automatizace ve výrobních provozech však bude důležitou roli hrát také dostupnost pracovní síly.”

 

Zdroj : Savills