DPP

[quote]Když před 11 lety, 21. prosince 2006, otevřelo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) úsek dálnice D8 z Trmic na Ústecku na státní hranici s Německem, byl to významný krok, ale s trpkou příchutí. Dálnice sice navázala na německou dálniční síť a umožnila rychlé spojení z Ústí do Drážďan, spojení s Prahou však bylo stále v nedohlednu. Dokončení dálnice se motoristé dočkali až před rokem, kdy byl 17. prosince otevřen poslední dvanáctikilometrový úsek přes České středohoří. Stavba této pouhých 92 km dlouhé dálnice trvala státu více než 32 let.[/quote]

Chronologie výstavby dálnice D8:

Duben 1984 – Na Ústecku byla zahájena výstavba 92,2 km dlouhé dálnice D8.

6. listopadu 1990 – Otevřen první úsek – 4,2 km mezi Řehlovicemi a Trmicemi na Ústecku.

Říjen 1990 – Zahájení stavby D8 u Prahy.

23. července 1993 – Otevřen úsek od Prahy (Zdiby) do Úžic (9,6 km).

10. listopadu 1993 – Vláda přijala usnesení, podle něhož měla být dálnice hotova do roku 2002.

18. října 1996 – Otevřen úsek Úžice – Nová Ves dlouhý 8,9 km.

26. října 1998 – Otevřen 13,5 kilometru dlouhý úsek Doksany – Lovosice; zahrnuje i tehdy nejdelší dálniční most v ČR (1183 m).

22. května 2000 – Česká vláda schválila návrh smlouvy s Německem o propojení dálnice D8 a německé A17 mostem na hranici. Smlouvu vláda schválila již v roce 1997, německá strana si vyžádala její přepracování, aby byla v souladu s právem EU.

14. července 2000 – Ministerstvo životního prostředí vydalo výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro průchod dálnice D8 v šestnáctikilometrovém úseku přes České středohoří.

12. září 2000 – Ministři dopravy ČR a Německa podepsali v Berlíně mezistátní dohodu o propojení dálnic D8 a A17.

18. června 2001 – Do provozu uveden úsek v délce 16,3 kilometru mezi Novou Vsí na Mělnicku a Doksany; vznikl úsek souvislé dálnice z Prahy do Lovosic o délce 48,3 kilometru.

2. listopadu 2004 – Po deseti letech od první studie trasy dálnice D8 přes Krušné hory začala výstavba tohoto technicky složitého úseku – přes 23 kilometrů z Trmic k hranici.

21. prosince 2006 – Otevřen 23,4 km dlouhý krušnohorský úsek D8, který má celkové převýšení 482 metrů a zahrnuje několik stavebně náročných mostů a tunelů – tunely Panenská (2160 m) a Libouchec (580 m), mosty v Trmicích (1085 m) a u Knínice (1071,5 m). Zároveň byl uveden do provozu úsek německé dálnice A17 od hranic do Drážďan a hraniční přechod Krásný Les – Breitenau.

6. listopadu 2007 – ŘSD zahájilo výstavbu posledního úseku mezi Lovosicemi a Řehlovicemi v délce 16,4 kilometru.

15. prosince 2010 – Otevřena nová křižovatka na D8 u Lovosic, která usnadnila průjezd městem.

15. září 2011 – Ministr dopravy Pavel Dobeš řekl, že D8 bude dostavěna do roku 2015.

23. prosince 2011 – Lovosický stavební úřad vydal povolení pro stavbu zbytku D8 přes České středohoří. Ekologové, kteří s rozhodnutím nesouhlasili, se odvolali ke krajskému úřadu.

6. dubna 2012 – Ministerstvo dopravy vydalo povolení nutné pro zprovoznění mostu nad obcí Vchynice na Litoměřicku. Úsek o délce 3,7 kilometru byl hotový už v prosinci 2011, kvůli rozporům ve stavební dokumentaci ho ale nebylo možné uvést do provozu.

20. dubna 2012 – Krajský úřad Ústeckého kraje oznámil, že zamítl odvolání ekologů proti povolení pro poslední úsek D8.

9. května 2012 – Byla zahájena dostavba D8. ŘSD předalo stavbu firmě Eurovia, která vede dodavatelské konsorcium.

24. července 2012 – Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil rozhodnutí krajského úřadu, který odmítl odvolání ekologů. Povolení ztratilo platnost a stavba musela být zakonzervována. V srpnu krajský úřad znovu odmítl ekology a D8 se mohla stavět.

20. prosince 2012 – Ústecký krajský soud napodruhé posvětil stavební povolení na dokončení dálnice D8.

7. června 2013 – U Litochovic nad Labem se sesula půda. Masivní sesuv zasáhl rozestavěnou dálnici v asi 200 metrovém úseku. Na dálnici způsobil škodu 700 milionů korun a na souběžné železniční trati 300 milionů. Letos v červnu podaly státní organizace ŘSD a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) kvůli sesuvu žalobu na majitele nedalekého lomu Dobkovičky, který je podle ministerstva dopravy hlavním viníkem sesuvu. Později ministr Dan Ťok řekl, že „příčinou sesuvu byly nadměrné srážky a činnost kamenolomu Dobkovičky s nedostatečným odvodněním srážek“.

7. dubna 2015 – Skončila první etapa sanace sesutého svahu. V polovině roku 2016 začaly odklízecí práce hlavní trasy dálnice. Na stavbě se v úsecích před a za sesuvem nadále pracovalo.

17. prosince 2016 – Motoristům se otevřel poslední dvanáctikilometrový úsek D8. Kvůli nestabilnímu podloží byl ale u Prackovické estakády provoz sveden do jednoho pruhu. ŘSD jej zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu.

20. září 2017 – Úsek dálnice u Prackovické estakády začal sloužit bez omezení. Práce na stabilizaci budou na jaře opět pokračovat.